Dat is mogelijk. Als de levensverwachting blijft stijgen, stijgt de pensioenleeftijd mee. Als de levensverwachting gelijk blijft, blijft ook de pensioenleeftijd gelijk. Zo staat het nu in de wet.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.