Op basis van artikel 35 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gaan de bevoegdheden van de lokale ondernemingsraden van rechtswege over naar een Centrale Ondernemingsraad, zodra die is ingesteld. Het gaat hierbij om de artikelen 22a tot en met 32 WOR. Dus ook het advies en instemmingsrecht. De bevoegdheden van de Centrale Ondernemingsraad zijn echter wel beperkt tot uitsluitend die aangelegenheden die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle of een meerderheid van de ondernemingen waarvoor de Centrale Ondernemingsraad is ingesteld.
Ook moet je kijken naar het onderwerp waar het over gaat en of dat onderwerp van belang is voor alle of een meerderheid van de ondernemingen en betekent het niet dat altijd bijvoorbeeld het adviesrecht bij de Centrale Ondernemingsraad terecht komt. Een onderwerp kan immers ook maar 1 onderneming raken. In dat geval moet het dan ook door die lokale ondernemingsraad worden behandeld.