Nee maar ook geen verslechtering. Omdat de premie-inleg gelijk blijft, bouw je evenveel pensioenkapitaal op.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.