Dat verschilt per pensioenregeling. Op mijnpensioenoverzicht staan al jouw opgebouwde pensioenaanspraken in één overzicht. Daar zie je ook precies op welke leeftijd het pensioen tot uitkering komt.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.