Ja. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Die mag niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden. In alle bij ons bekende zaken wordt de achteruitgang -in goed overleg met de bestuurder- gecompenseerd.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.