Nee. Het is toegestaan om de pensioenleeftijd op 67 jaar te laten staan. Wel dient de pensioenregeling te voldoen aan het fiscaal kader wat aansluit bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Als de huidige pensioenregeling daarbinnen past, hoeft er niet perse iets gewijzigd te worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.