Een vakbondsfunctionaris in deze een derde partij is. Dit houdt in dat een ondernemingsraad niet zomaar zijn notulen door kan sturen. In de notulen kunnen best onderwerpen in staan die onder de geheimhouding van de ondernemingsraad vallen. De achterban heeft recht op zowel de verslagen van de vergadering van de ondernemingsraad als de verslagen van de overlegvergadering.
Artikel 14 Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt dat de ondernemingsraad in zijn reglement het bekendmaken van de verslagen van de OR-vergadering en het OR-jaarverslag aan de achterban kan regelen.
In artikel 23a WOR staat dat ondernemer en ondernemingsraad gezamenlijk afspreken hoe en wanneer de agenda én het verslag van de overlegvergadering bekend worden gemaakt aan de achterban. Hier kunnen dus korte samenvatting volstaan. Er is in ieder geval geen recht die buitenstaanders recht geeft op het integraal inzien van de verslagen.