Ja. In vrijwel alle pensioenregelingen is het mogelijk om het pensioen eerder of later in te laten gaan. AOW kan niet verschoven worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.