Ja, je kunt je pensioeningangsdatum afstemmen op je AOW-ingangsdatum. Andersom kan niet. De AOW-datum staat vast, de pensioendatum kun je verschuiven.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.