Het jaarverslag moet een verslag zijn van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en zijn commissies van het afgelopen jaar. Hierin wordt onder andere vermeld de onderwerpen die de ondernemingsraad heeft behandeld en de onderwerpen die (in de overlegvergadering) met de ondernemer zijn besproken. Het jaarverslag wordt daarnaast gebruikt om over activiteiten verantwoording af te leggen en plannen voor de toekomst kenbaar te maken. Het jaarverslag wordt door de ondernemingsraad goedgekeurd en openbaar gemaakt. Sinds 2013 hoeft het jaarverslag niet langer verzonden te worden aan de bedrijfscommissie

Het jaarverslag wordt als een van de belangrijkste communicatiekanalen van de ondernemingsraad naar het personeel gezien. Er is echter geen specifieke lijst waaraan een jaarverslag van de ondernemingsraad van de ondernemingsraad aan moet voldoen.