Ja. Het betreft een wijziging van de pensioenovereenkomst. Het maakt niet uit of de wijziging het gevolg is van een wettelijke of vrijwillige aanpassing.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.