Om te kunnen ondernemen, heeft een organisatie geld nodig. Dat kan eigen geld zijn (eigen vermogen), van de aandeelhouders of van een vereniging. Dit kan ook geleend geld zijn (vreemd vermogen) van een bank of verzekeringsmaatschappij. Vaak wordt de financiering van een onderneming één keer geregeld en daarna niet meer naar gekeken. De onderneming kan echter veel winstgevender zijn dan een aantal jaren geleden, of meer eigen vermogen hebben. Of er zijn een aantal overnames, reorganisaties of herstructureringen geweest. Dan is het goed opnieuw te kijken naar alle gelden (zowel leningen als eigen vermogen). Herfinancieren betekent dan….zoeken naar de meest gunstige financiering van je onderneming. Voorbeeld: als je een huis hebt gekocht, dan kijk je toch regelmatig over de hypotheek nog steeds het meest voordelig is? Kan de rente omlaag? Is het huis meer waard geworden en kan daarom de risico-opslag bij de rente ervan af? Een herfinanciering is adviesplichtig en voor een ondernemingsraad belangrijk om naar te kijken. Het gaat dan vooral om te kijken naar de impact op de winstgevendheid alsmede de risico’s die zich kunnen voordoen en de zekerheden die gevraagd worden. En last but not least…wat zijn de voorwaarden die de verstrekkers van de lening stellen?