Voor de ondernemingsraad van een rijksoverheidsinstantie gevestigd in Utrecht zijn we met grote spoed op zoek naar een ambtelijk secretaris adviseur ter ondersteuning van een van de commissie en de verslaglegging .

Werkzaamheden adviseur

 • secretariële taken: de verslaglegging van de diverse overleggen, opstellen agenda’s en uitwerken, redactie en productie van het jaarverslag en de organisatie van de OC-vergaderingen.
 • Inhoudelijke bijdrage : voorbereiding van de beeld- en oordeelsvorming en standpuntbepaling van een commissie. Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies; je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en je bewaakt de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van medezeggenschap.
 • Je bent enerzijds een ‘doener’ en anderzijds een ‘denker’ die actief knelpunten signaleert, actief zoekt naar oplossingen en informatie, verbanden kan leggen en zo op die wijze de commissie inhoudelijk en proactief kan ondersteunen.

Werkzaamheden notulist

 • Voorbereiding en uitgebreide verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad en bestuurder (om de maand).

Benodigde (kern)competenties voor deze functie

 • Communiceren
 • Plannen
 • Voortgang bewaken
 • Organisatiebewustzijn
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
l

Aanstelling

Uitzendkracht met een Arbeidsovereenkomst ingedeeld in fase A – CAO voor Uitzendkrachten ABU

Duur

De uitzendovereenkomst is voor half augustus tot en met het einde van het jaar. Een verlenging of aanstelling bij de organisatie is niet geheel uitgesloten.

Werkdagen

Vergaderingen vinden vooralsnog doorgaans plaats op dinsdag. Een vergaderschema is beschikbaar.

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Utrecht en in Den Haag.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 om 10.00 uur

Zo snel mogelijk.

Week 33 (week van 12 augustus 2019)

Een VOG is een vereiste voor deze opdracht.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?