Voor de één van de ondernemingsraden van een overheidsinstantie gevestigd in Den Haag zijn we met spoed op zoek naar een interim ambtelijk secretaris adviseur voor circa 20 uur per week, voor een periode van 3 maanden (met mogelijkheid tot verlenging).

Werkzaamheden

 • Je ondersteunt de ondernemingsraad bij het uitvoeren van complexe specialistische ondersteunende werkzaamheden en opdrachten waarbij rekening gehouden moet worden met de invloed en de samenhang met alle organisatieonderdelen
 • Je adviseert en ondersteunt (vak)inhoudelijk de voorzitter van de ondernemingsraad, het Dagelijks Bestuur en de leden van de ondernemingsraad.
 • Je levert tijdig informatie aan over de regelgeving op het gebied van medezeggenschap en te behandelen onderwerpen.
 • Je weet waar de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is, wat er intern en extern speelt en je kunt hierover weloverwogen adviseren.
 • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beeld- en oordeelsvorming van de ondernemingsraad.
 • Daarbij bewaak en evalueer je de samenhang en voortgang van het OR-beleid en doe je aanbevelingen ter verbetering.
 • Je adviseert de voorzitter in diens contacten met in- en externe overlegpartners zoals overige ondernemingsraden, de concernorganisatie en bij de eventuele inschakeling van externe deskundigen.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van de correspondentie en telefoongesprekken, het opstellen en redigeren van brieven en notities van de ondernemingsraad en het beheren van het OR-archief.
 • Je bent intermediair tussen OR-leden, de achterban en organisatie.
 • Bovendien ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de ondernemingsraad- en overlegvergaderingen: je adviseert bij het opstellen van de agenda, zorgt voor notulen en verslaglegging en bewaakt de tijdige afdoening van acties, besluiten en procedures.
 • Verder verzorg je OR-publicaties, zoals berichtgeving aan de achterban en de productie van het jaarverslag. Ook zie je toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving, procedures en afspraken tussen directie en ondernemingsraad.

Wat vragen wij?

Jouw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend en je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om op een snelle en natuurlijke manier te schakelen tussen allerlei niveaus binnen de organisatie. Je bent omgevingsbewust, flexibel, nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren. Daarnaast beschik je over:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding economisch of juridisch;
 • minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en gemeentelijke regelgeving op het gebied van medezeggenschap, rechtspositie en de interne organisatie;
 • ervaring met het begeleiden van een relatief nieuwe ondernemingsraad binnen een organisatie in ontwikkeling.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) of Uitzendkracht ingedeeld in Fase A van de ABU cao voor uitzendkrachten

Duur

De opdracht is voor circa 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

In ieder geval op dinsdag en woensdag. De overige uren kunnen in overleg worden ingedeeld.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Den Haag.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 31 december 2018 om 09.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?