In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad op zoek naar een interim ambtelijk secretaris adviseur voor de begeleiding en advisering van de ondernemingsraad. De organisatie is in een transitie om te gaan werken volgens het Rijnlands gedachtegoed. De ondernemingsraad zoekt hierbij zijn rol en positie en in het verlengde hiervan een passende medezeggenschapsstructuur en werkwijze. Om de ondernemingsraad gedurende dit traject te begeleiden en adviseren, is de ondernemingsraad op zoek naar een ambtelijk secretaris adviseur met (ruime) ervaring met soortgelijke verandertrajecten. Gedurende dit traject zal ook gekeken worden op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de structurele invulling van de ondersteuning van de ondernemingsraad.

Werkzaamheden

 • Advies bij de structurering en inrichting van de medezeggenschap die aansluit bij de organisatie en haar besluitvormingsprocessen (Rijnlands gedachtegoed).
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Advies en begeleiding bij de prioritering van de te agenderen/behandelen onderwerpen
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen en het opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc.
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van de communicatie met de medewerkers, in het bijzonder gedurende het verander-proces.
 • Voorbereiden van vorming en scholing, zowel logistiek als inhoudelijk.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met het begeleiden, adviseren en coachen van medezeggenschapsorganen in het bijzonder in verandertrajecten
 • Ervaring met en/of kennis van Rijnlandse organisaties heeft.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk.
 • Communicatief vaardig is, organisatiesensitief
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor circa 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Werkdagen

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdag.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Beek of Nijmegen.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 21 september 2020 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?