Voor een organisatie in de zorg met vestigingen over het hele land zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de versterking van het Bureau Medezeggenschap.  
Het Bureau Medezeggenschap (BMZ) is een onafhankelijke dienstverlenende eenheid binnen de medezeggenschap van deze organisatie. Het bureau is bewust centraal gepositioneerd en valt als aparte afdeling onder cluster Ontwikkeling.
BMZ zorgt voor continuïteit en borgt de kwaliteit binnen de Ondernemingsraden Zorg (OR-en), Centrale Ondernemingsraad Zorg (COR), Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR).

Voor de ondersteuning van de centrale ondernemingsraad is het Bureau Medezeggenschap op zoek naar versterking. 

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden als ambtelijk secretaris

 • Coördinerende en organisatorische ondersteuning
  • Bewaken van afspraken in de voortgang van het (C)OR-werk.
  • Informeren en instrueren van OR-leden
  • Organisatie studiedagen (C)OR-leden en commissies en andere evenementen
  • Voorbereiding en organisatie van ondernemingsraadsverkiezingen
 • Beleidsmatige ondersteuning en ontwikkeling en advieswerkzaamheden
  • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap.
  • Het toetsen van advies- en instemmingaanvragen aan de WOR.
  • Het verzorgen van en adviseren over beleidsvoorbereidende werkzaamheden, waaronder het namens de (C)OR opstellen van onder meer adviezen, instemmingen, memo’s, notities, initiatiefvoorstellen, informatiebulletins, beleidsplan.
  • Gevraagd en ongevraagd doen van onderzoeken binnen (m.n.medezeggenschaps-) netwerken en hierover adviseren aan de medezeggenschapsorganen
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de (C)OR-leden, zowel beleidsmatig als procesmatig.
  • Opstellen, bewaken en overleggen van reglementen: afstemming met vakbonden en bedrijfscommissie.
  • Mede ontwikkelen van beleid rondom medezeggenschapsstructuur.
  • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap binnen Kentalis in de vorm van beleidsnotities e.d.
  • Onderhoudt contacten met, geeft informatie aan en gaat in op vragen van de WOR-bestuurders, de secretariaten en overige medewerkers in de organisatie
 • Coachen/training-on-the-job
  • Verzorgen van de introductie van nieuwe (C)OR-leden.
  • Regelen en/of zelf geven van cursussen aan (C)OR-en/OR-leden zoals WOR, maar denk ook aan vergadertechnieken, teambuilding, procesbegeleiding.
l

Aanstelling

Arbeidscontract bij de betreffende organisatie.

Duur

Een arbeidsovereenkomst tot september 2019, met eventueel een korte verlenging

Werkdagen

Tweewekelijks op maandag (vergaderingen ondernemingsraad) en op dinsdagochtend (o.m. teamoverleg)

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Utrecht en in Sint Michielsgestel.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 3 december om 17.00 uur

Zo snel mogelijk.

Maandag 7 januari 2019.

Een VOG is een vereiste voor deze opdracht.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?