Allerzorg levert door heel Nederland (specialistische) zorg thuis. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om u thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg & dermatologie, palliatieve terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie; wij staan voor u klaar.

Compartijn gelooft in kleinschalig wonen met zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden. Veelal hebben zij een psychogeriatrische aandoening als dementie, eventueel in combinatie met een somatische aandoening. Naast de luxe, stijlvolle woonomgeving treft u bij ons persoonsgerichte zorg en service. De menselijke maat ziet u terug in onze huiselijke omgeving, familiegerichtheid, aandacht voor goed en gezellig eten en drinken, maar vooral in de tijd en aandacht die we voor u en uw gasten hebben. Onze mensen zijn vanzelfsprekend professioneel, maar zijn bovenal liefdevol en gepassioneerd.

Bij Wonen bij September wonen mensen met dementie, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Solliciteren kan tot
maandag 1 maart 2021 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liza Arends

info@or-ondersteuning.nl
0182 231270

Solliciteren

Voor de samenwerking Allerzorg, Compartijn en Wonen bij September zijn we op zoek naar een

Ervaren ambtelijk secretaris / beleidsondersteuner medezeggenschap

24 – 30 uur per week

Cliëntenraad wijkverpleging Allerzorg, Centrale Cliëntenraad ‘Compartijn’, Verwantenraad ‘Wonen bij September’

De ambtelijk secretaris werkt onafhankelijk van de organisatie in opdracht van de cliëntenraden/verwantenraad en zet zich in om met de raden vorm te geven aan de inspraak en medezeggenschap van cliënten volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen. De ambtelijk secretaris helpt de raden bij het opbouwen en continueren van in- en externe contacten, waaronder die met de gesprekspartner. De ambtelijk secretaris ondersteunt en coacht de leden van de raden, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij krijgen en voor bewoners van beschermde woonvormen/opvang, op de omgeving waarin zij wonen.

Werkzaamheden:

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de cliëntenraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Correspondentie en archivering.

Beleidsondersteunende en adviserende activiteiten

 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer adviezen, beleidsstukken en reglementen.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Advies en begeleiding bij de prioritering van de te agenderen/behandelen onderwerpen
 • Opstellen van onder meer concept adviezen, werkplan, begroting en jaarverslag.
 • Advies bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de achterban.
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
 • Voorbereiden van vorming en scholing, zowel logistiek als inhoudelijk.
 • Als sparringpartner optreden voor het dagelijks bestuur en andere stakeholders binnen de medezeggenschap

Wat vragen wij?

 • HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een vakopleiding ondersteuner / ambtelijk secretaris cliëntenraad;
 • Goede kennis van Microsoft Office;
 • Ruime ervaring met zowel adviserende als ondersteunende werkzaamheden i.h.b. rondom fusies en reorganisaties.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Gedegen kennis van medezeggenschap, de WMCZ en andere relevante wet- en regelgeving
 • Bereidheid om te reizen (de vergaderingen vinden overdag en ‘s-avonds plaats op verschillende locaties door het land)
 • Een ondernemende en proactieve houding, goed in staat prioriteiten te stellen en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Organisatiesensitief, oplossingsgericht en sociaal vaardig

Wat bieden wij:

 • Een aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vast contract bij de overkoepelende diensten (Allerzorg Support);
 • Een uitdagende baan voor 24-30 uur per week;
 • Een goed salaris tussen de € 2.554,98 –  € 3.707,64 (CAO VVT, FWG 50);
 • Opleidingen, cursussen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via de Allerzorg Academie;
 • Een telefoon en tablet;