Jij kunt ons komen helpen met het ondersteunen en adviseren van de cliëntenmedezeggenschap binnen WZU Veluwe. Kom bijdragen aan ‘Nabij in welbevinden’! Wij hebben een vacature voor jou!

Ambtelijk secretaris Cliëntenraad en lokale Cliëntenparticipatieraden

12 uur

Wat ga je doen?

De cliëntenmedezeggenschap denkt mee over zorginhoudelijke-, organisatorische-, en beleidsmatige voorstellen, zoals kwaliteit van zorg, het jaar& kwaliteitsplan, maar ook over ingrijpende verbouwingen. Zij nemen hierover hun inhoudelijke standpunt in en adviseren de bestuurder en toetsen ook of hetgeen wordt gedaan daadwerkelijk bijdraagt aan meer welbevinden en welzijn van de cliënten. Daarop wordt de cliënt en zijn mantelzorgers ook bevraagd bij familieavonden, die samen met de cliëntenparticipatieraden worden georganiseerd. Met je ruime ervaring als ambtelijk secretaris ondersteun en adviseer je de cliëntenraad en de 5 lokale participatieraden op bovengenoemde gebieden.  Je stimuleert de cliëntenmedezeggenschap zodanig, dat ze groeien in hun deskundigheid. Je vervult een verbindende rol tussen de verschillende raden en WZU Veluwe door juiste informatievoorziening en duidelijke communicatie. Door deze functie zo in te vullen creëer je de juiste samenwerkingscondities voor het optimaal functioneren van de cliëntenmedezeggenschap. In deze functie werk je daarbij nauw samen met de onafhankelijk voorzitter van de cliëntenparticipatieraad en de bestuurssecretaris. Momenteel is er een besluitvormingsproces gaande rond een nieuwe structuur per 1 juli 2021, waardoor de cliëntenraad en de lokale cliëntenparticipatieraden worden omgevormd tot een centrale cliëntenraad respectievelijk lokale cliëntenraden.

Waar ga je werken?

WZU Veluwe biedt zorg en ondersteuning vanuit diverse locaties of bij mensen thuis op de Noord-Veluwe. Onze kernwaarden vinden hun oorsprong in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie:

 • Barmhartig
 • Ondernemend
 • Van betekenis zijn

Onze missie ‘Nabij in welbevinden’ en onze visie ‘het verlenen van zorg en ondersteuning aan onze cliënten die is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven’, vormen samen met de kernwaarden het kompas voor ons dagelijks handelen.

Vertegenwoordigers van de cliënten van de vijf gemeenten waarin WZU Veluwe werkzaam is (Elburg, ’t Harde, Epe, Nunspeet en Heerde) vormen de cliëntenraad. De raad bestaat uit twee leden per gemeente en een (onafhankelijk) voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris. De leden van de cliëntenraad zijn tevens lid van een lokale cliëntenparticipatieraad. De cliëntenraad heeft haar missie als volgt geformuleerd: ‘Het behartigen van de cliëntbelangen binnen WZU Veluwe, waar nabijheid in welbevinden vormgegeven wordt, vanuit de gedeelde protestants-christelijke identiteit.’

Wat breng je mee?

Je vervult een centrale rol in de cliëntenparticipatie. Jouw communicatie is zowel schriftelijk als mondeling correct en duidelijk. Je kunt je in werkwijze en communicatie goed aanpassen aan de verschillende gesprekspartners. Jouw werkervaring draagt bij aan betere cliëntparticipatie en de bevordering van de deskundigheid van de leden. Verder zoeken wij in jou:

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld MER, HRM, Bedrijfskunde of HBO Rechten, aangevuld met een leergang Ambtelijk secretaris cliëntenraad;
 • Affiniteit met de ouderenzorg;
 • Een zelfstandig persoon die we herkennen in de termen coachen, teamplayer, tactvol, motiverend, flexibel en integer;
 • Motivatie om mee te willen werken aan onze organisatie vanuit een positief christelijke levenshouding waaruit blijkt dat je jezelf thuis voelt in een Protestants Christelijke omgeving.

Wat bieden wij jou?

 • Een mooie, nieuwe werkomgeving waarin wij met mensen en vóór mensen werken;
 • Een organisatie waar zelforganisatie maatwerk is en wij persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk vinden;
 • Een organisatie waarin we samen werken vanuit protestantschristelijke waarden en normen. Zie ons identiteitsdocument voor een uitgebreide uitleg over hoe we onze identiteit vormgeven. Uiteraard heb je hier een voorbeeldfunctie in;
 • Jouw financiële waardering vinden we terug in de CAO VVT FWG 50;
 • Een aanstelling voor 12 uur per week. Je krijgt in eerste instantie een contract voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging;
 • Gelet op de onafhankelijkheid van de functie bieden wij een arbeidsovereenkomst of overeenkomst voor opdracht aan voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlening met vastgestelde perioden;
 • Je krijgt een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met een structurele eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Opbouw van een goed pensioen via PFZW;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waardoor je fiscaal aantrekkelijk b.v. een fiets of computer kan aanschaffen of kan sporten.

Kortom, wij vragen veel, maar je krijgt er ook veel voor terug.

Informeren & solliciteren

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Helga Bronsveld, bestuurssecretaris
Telefoon: 06 – 10 98 83 27
Email: h.bronsveld@wzuveluwe.nl

Een functiebeschrijving kan worden opgevraagd via werkenbij@wzuveluwe.nl.

Solliciteren