Voor een ondernemingsraad van een organisatie in de gehandicaptenzorg gevestigd in Limburg zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

De ambtelijke secretaris zal zowel secretariële, beleidsmatige als adviserende taken uitvoeren. In hoofdlijnen zijn dat de volgende taken:

Secretarieel:

 • Verzorgen van in- en uitgaande correspondentie en postafhandeling
 • Organiseren van bijeenkomsten
 • Voorbereiden en verslagleggen vergaderingen en het documenteren ervan
 • Produceren jaarverslag en andere publicaties OR

Beleidsinhoudelijke ondersteuning:

 • Deelname aan agendaoverleg, agendapunten voorstellen en toelichten
 • Concepten correspondentie van de OR verzorgen
 • Notities samenvatten en voorbereidende notities schrijven
 • Informeren en rapporteren
 • Bewaking naleving procedures en wetten
 • Voorbereiden van de OR-verkiezingen

Adviserende ondersteuning

 • Voorstellen doen met betrekking tot strategie, beleidsplan, jaarwerkplan en adviseren met betrekking tot prioriteitsstelling
 • Adviseren, voorbereiden en uitvoeren van PR-beleid van de OR
 • Zorgen voor consistentie en continuïteit van de OR
 • Voorbereiden en concipiëren adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen
 • Volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals CAO’s en wetgeving
 • Volgen van ontwikkelingen op hoofdlijnen binnen de organisatie.

Competenties

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om informatie in heldere en correcte taal communiceren,
 • Op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties kunnen bepalen
 • sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld zijn nodig bij het werken in teamverband en bij de interne en externe contacten
 • Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen,
 • Organisatiebewustzijn en rekening houden met de gevolgen voor de eigen ondernemingsraad en/of die van de organisatie.
 • Signaleren van mogelijkheden en de OR weten te interesseren voor nieuwe ideeën
 • Analytisch vermogen
 • Integriteit is vereist bij de omgang met vertrouwelijke gegevens;
 • Zelfstandig kunnen functioneren en objectief kunnen adviseren vanuit een breder perspectief.

Functie-eisen

 • Opleiding op HBO- opleiding (secretarieel, economisch of juridisch)
 • Aanvullende opleiding bijvoorbeeld OR-coördinator (Vasmo niveau 2)
 • Ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving
 • Affiniteit met medezeggenschap
 • Kennis van (wijzigende) wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht, ARBO-wet
 • Kennis van de gehandicaptenzorg
 • Beschikbaarheid op de donderdag
l

Aanstelling

Arbeidsovereenkomst bij de betreffende organisatie.

Duur

Structureel, je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op donderdag.

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Echt.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 25 maart 2019 om 17.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?