In verband met vertrek van de ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad van een federatie van medische beroepsverenigingen op zoek naar vervanging per 1 januari 2021. De ondernemingsraad wordt sinds vele jaren ondersteund door een externe ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad is de steun en toeverlaat van de ondernemingsraad. Hij/zij verzorgt niet alleen de organisatorische ondersteuning, zoals de verslaglegging en correspondentie, maar adviseert ook bij inhoudelijke meningsvorming van de ondernemingsraad. Met zijn/haar uitgebreide kennis van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap ondersteunt hij/zij de ondernemingsraad om haar rol en taken zo goed mogelijk te vervullen.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de OR-vergaderingen en van de OV-vergaderingen.
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en zo nodig richtlijnen ter zake geven.
 • Correspondentie en archivering.

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschap gerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
 • Opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc.
 • Coördinatie en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban).
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
 • Organiseren en bijwonen van trainingen, samen met de OR-leden.

Functie-eisen:

 • WO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschap organen.
 • Ervaring in een not-for-profit organisatie is een pré.
 • Uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Grondige kennis van medezeggenschap en medezeggenschapsrecht.
 • Analytisch vermogen en accuraat.
 • Uitstekende digitale vaardigheden.
 • Communicatief vaardig.
 • Po-actieve geest, creatief en initiatiefrijk.
 • Goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging).

Werkdagen

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdagochtend. 

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats via Microsoft Teams.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 26 oktober om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Week 50

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?