Voor de ondernemingsraad van een organisatie in werkzaam in de bloemen zijn we met grote spoed op zoek naar een interim ambtelijk secretaris adviseur voor in ieder geval 2 maanden (ziektevervanging).

De ondernemingsraad (18 leden) leden is nieuw in deze samenstelling. De werkzaamheden zijn organisatorisch, secretarieel beleidsondersteunend, adviserend en coachend. We zijn op zoek naar een senior ambtelijk secretaris met een frisse blik, initiatiefrijk, organisatiesensitief, oplossingsgericht en veel ervaring heeft in procesbegeleiding van adviestrajecten.  

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden als ambtelijk secretaris

 • Voorbereiding en verslaglegging vergaderingen van de OR
 • Organisatorische en secretariële werkzaamheden
 • Beleidsvoorbereidende werkzaamheden
 • Sparringpartner van het dagelijks bestuur
 • Uitvoering geven aan communicatie met de medewerkers
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
 • Het toetsen van advies- en instemmingaanvragen.
 • Het verzorgen van en adviseren over beleidsvoorbereidende werkzaamheden, waaronder het namens de OR opstellen van onder meer adviezen, instemmingen, notities, initiatiefvoorstellen, etc.
 • Gevraagd en ongevraagd doen van onderzoeken binnen (m.n. medezeggenschaps-) netwerken en hierover adviseren aan de medezeggenschapsorganen
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de MR-leden, zowel beleidsmatig als procesmatig.
 • Opstellen, bewaken en overleggen van reglementen.
 • Coachen en begeleiden van de nieuwe OR-leden
l

Aanstelling

ZZP’er middels een tussenovereenkomst of
Uitzendkracht met een Arbeidsovereenkomst ingedeeld in fase A – CAO voor Uitzendkrachten ABU

Duur

De duur is in ieder geval 2 maanden of tot de terugkomst van de vaste ambtelijk secretaris.

Werkdagen

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats op donderdag. Aanwezigheid op de donderdag is gewenst. De overige dagen in overleg. 

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Aalsmeer.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk 14 februari 2019 om 9.00 uur

De gesprekken worden zo snel mogelijk, in de week daarop, gepland. 

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?