Voor een ondernemingsraad (groot 5 leden) zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de beleidsondersteunende en secretariële werkzaamheden voor 8 tot 12 uur per maand. 

Werkzaamheden:

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
 • Opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad. In verband met het beperkt aantal uren is het bespreekbaar om de verslaglegging van de interne vergaderingen te houden bij met een actie- en besluitenlijst.
 • Bewaken van de actielijsten
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Correspondentie en archivering.

Wie zoeken we?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Efficiënt kunnen werken
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.

Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré. Hoewel de vergaderingen en in het Nederlands zijn, komt het regelmatig voor dat stukken in het Engels of Duits zijn opgesteld. 

l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging

Werkdagen

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagochtend.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Barneveld.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk donderdag 11 juni 2020 om 12.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?