Voor een ondernemingsraad van een organisatie in de grootmetaal branche gevestigd in Den Haag zijn we op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor circa 4 uur per week. De huidige ambtelijk secretaris vertrekt na bijna 4 jaar en de ondernemingsraad zoekt vervanging. 

Opdrachtomschrijving ambtelijk secretaris

Organiseren en uitvoeren van de organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Bewaken van de actiepuntenlijsten, naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap
 • Organiseren en uitvoeren van de communicatie met de achterban.

Beleidsondersteunend en adviserend:

 • Het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen en het opstellen van concept adviezen, instemmingen en initiatiefvoorstellen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de ondernemingsraad omtrent de medezeggenschapsonderwerpen, -ontwikkelingen en -processen.
 • Begeleiden van (nieuwe) OR-leden en hun wegwijs maken in het OR-werk
 • Adviseren over scholing

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met vakopleiding voor de AS (niveau coördinator).
 • Ruime ervaring met het ondersteunen van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Kunnen functioneren in complexe veranderende organisatie met daarin tegengestelde belangen
 • Positief ingesteld en op zoek naar verbinding en samenwerking
 • De rol kunnen aanpassen aan mensen en situaties
 • Verbanden kunnen zien tussen onderdelen en verbindingen kunnen leggen
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

De ondernemingsraad heeft geen vaste vergaderdag. De vergaderdata voor 2019 zijn beschikbaar. 

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden doorgaans plaats in Den Haag.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Dinsdag 17 september 2019 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Eind september / begin oktober 2019

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?