Voor de ondernemingsraad van een Nederlandse overheidsinstelling voor translationeel onderzoek op het gebied van vaccins zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris. 

Als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van deze overheidsinstelling zorg je voor de verslaglegging van vergaderingen en het beheer van ondernemingsraadscorrespondentie. Cruciaal voor een goed functionerende medezeggenschap. Én voor onze zichtbaarheid naar de achterban.
In de eerste plaats ben je secretarieel en administratief ondersteuner. In deze rol verzorg en verwerk je correspondentie, houd je de agenda’s bij en verspreid je vergaderstukken. Ook maak je het verslag van de ondernemingsraadsvergaderingen. Je werkt nauw samen met de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad. Deze rol neemt ongeveer zeventig procent van je werk in beslag.

Daarnaast ben je procesondersteuner. Samen met het dagelijks bestuur bewaak je de planning van OR-dossiers en houd je de actielijst van de ondernemingsraad bij.

Tot slot ben je ook een belangrijke adviseur voor de ondernemingsraad. Je adviseert vooral over de toepassing van wettelijke kaders en regelgeving en draagt daarmee proactief bij aan adviezen, nota’s en memo’s. Door je kennis en (langjarige) ervaring in de medezeggenschap groei je uit tot zowel de vraagbaak als het geweten van de ondernemingsraad. In de kennis- en informatie-uitwisseling en communicatie met de ondernemingsraadsleden ben jij de linking pin. Als collectief geheugen zorg je voor de benodigde continuïteit in de ondernemingsraden waarin steeds verloop of vernieuwing van leden plaatsvindt als gevolg van de driejaarlijkse verkiezingen.

Als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad neem je in elk geval deel aan de vergaderingen van de ondernemingsraad en van commissies van de ondernemingsraad, aan de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de CEO van en aan het informele overleg van de ondernemingsraad met de CEO.

Functie eisen:

 • je hebt (minimaal) een Hbo-opleiding afgerond, mogelijk aangevuld met de Leergang Ambtelijk Secretaris (LAS) 2 of 3, dan wel de bereidheid deze te volgen;
 • je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een gelijksoortige functie dan wel in een andere functie relevante ervaring opgedaan;
 • je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de medezeggenschap, inclusief toepassing van wettelijke regelingen zoals de Wet op de ondernemingsraden, de cao en bedrijfsregels;
 • je kunt je schriftelijk goed uitdrukken;
 • je bent sterk in plannen en organiseren, je kunt goed zelfstandig werken en houdt de voortgang van je werk nauwlettend in de gaten;
  l

  Aanstelling

  Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst of Loondienst (uitzendovereenkomst)

  Duur

  In eerste instantie voor 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging).

  Werkdagen

  De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdag. 

  Locatie

  De vergaderingen van de ondernemingsraad gaan vooralsnog via Microsoft Teams.

  Procedure

  Sluitingsdatum:

  Datum gesprekken:

  Startdatum:

  Bijzonderheden:

  Vrijdag 13 november 2020 om 09.00 uur

  Zo snel mogelijk.

  Zo snel mogelijk.

  Geen.

  Interesse in deze opdracht?

  Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?