Voor de ondernemingsraad van een service-organisatie zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor gemiddeld 6 uur per week. De huidige ambtelijk secretaris had een duo-functie en kan in verband met uitbreiding van haar werkzaamheden de ondernemingsraad niet meer ondersteunen. De ondernemingsraad (groot 5 leden | 7 zetels) is daarom op zoek naar vervanging (6u p/w) en wil bij voorkeur deze extern inhuren.

Werkzaamheden

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Verzorging, organisatie en verslaglegging van vergaderingen
 • Correspondentie, bulletins etc.
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • Coördinatie de scholingsactiviteiten van de OR(-leden)

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen en het opstellen van concept adviezen en instemmingen
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming.
 • Houdt het OR-reglement, instellingsbesluiten en convenanten up-to-date.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans 12x per jaar. Een vergaderschema is beschikbaar.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Hoofddorp.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk dinsdag 17 september 2019 om 9.00 uur

Week 40 (week van 30 september 2019)

In oktober. Eerstvolgende vergadering is 4 november 2019

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?