In verband met het vertrek van de huidige ambtelijke secretaris is de ondernemingsraad van een woningcorporatie gevestigd in Noord-Holland op zoek naar een vervangende ambtelijk secretaris voor de ondersteuning en advisering van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft behoefte aan een ambtelijk secretaris met oog voor de groepsdynamiek en begeleiding kan bieden bij de positionering van de ondernemingsraad binnen de organisatie.

 Werkzaamheden

 • Signaleren en (pro-actief) agenderen van medezeggenschap gerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Advies en begeleiding bij de prioritering van de te agenderen/behandelen onderwerpen
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap,
 • Het bewaken van het OR- werkplan.
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen en het redigeren van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc. En het schrijven van complexe beleidsnotities.
 • Advies en begeleiding bij het actualiseren van reglementen en convenanten.
 • Coachen van de individuele leden en de groep over het medezeggenschapswerk.
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen.
 • Signaleren van leerdoelen en adviseren over vorming en scholing van de leden.
 • Organisatorische en secretariële werkzaamheden.
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ervaring met medezeggenschapsorganen
 • Kennis van medezeggenschapsstructuren
 • Kennis van wetgeving op het gebied van medezeggenschap en Arbo.
 • Goede kennis van groepsdynamica en groepscoaching
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken. 
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor 12 maanden, met mogelijkheid tot verlening.

Werkdagen

 De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandag (OR) en op dinsdag (OV). Het vergaderschema 2020 is beschikbaar.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Wormerveer.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 3 augustus 2020 om 9.00 uur

In de week van 10 augustus 2020

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?