In verband het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris ondernemingsraad zijn we voor een zorginstelling in de omgeving Kennemerland op korte termijn op zoek naar een ervaren interim ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de ondernemingsraad (13 leden) voor gemiddeld 10-18 uur per week. Daarnaast bekijkt de organisatie op welke wijze invulling kan worden gegeven aan (nieuwe vormen) van medezeggenschap zodat deze beter aansluiten op de besluitvorming van de organisatie en de participatie van medewerkers bevordert. De zittingstermijn van deze ondernemingsraad loopt ten einde en de OR-verkiezingen moeten dan ook op korte termijn georganiseerd worden. Na de instelling van de nieuwe ondernemingsraad wordt besloten op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de structurele ondersteuning van de ondernemingsraad en zal de vacature worden opgesteld. Bij de selectie zullen interne kandidaten voorrang krijgen.

Wat ga je doen?

Administratieve en secretariële werkzaamheden

 • Verzorging, organisatie en verslaglegging van de vergaderingen
 • Correspondentie, conceptadviezen opstellen, bulletins etc.
 • Achterbancommunicatie en is contactpersoon voor de achterban
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 • verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.

Organisatorische werkzaamheden:

 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • in- en externe contactpersoon voor OR-gerelateerde zaken;
 • organisatie en coördinatie OR verkiezingen
 • mede verzorgen introductie van nieuwe leden van de ondernemingsraad
 • coördinatie de scholingsactiviteiten van de OR(-leden)

Beleidsondersteunende activiteiten

 • bewaakt en ziet toe op naleving van (wettelijke) termijnen en afspraken betreffende de medezeggenschap
 • verstrekt informatie over specifieke onderwerpen o.m. m.b.t. wijzigingen in wet en regelgeving
 • adviseert ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en bewaakt het proces
 • doet voorstellen over de procesgang en/of werkwijze
 • adviseert de ondernemingsraad over hoe de inhoud te structureren en een methode te kiezen om overzicht te houden
 • voorbereiding en uitvoering van PR activiteiten
 • stelt de concept OR-begroting op en bewaakt het budget;
 • adviserende en signalerende taak naar ondernemingsraad en dagelijks bestuur;

Wat verwachten wij van jou?

 • Kan omgaan met piekbelastingen en prioriteiten stellen
 • bij voorkeur aangevuld met Leergangen voor de AS
 • Ervaring in de sector is een pré
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) of Uitzendkracht ingedeeld in Fase A van de ABU cao voor uitzendkrachten

Duur

De opdracht is tot eind april 2019. 

Werkdagen

De vergaderingen van OR vinden plaats om de week op donderdag (oneven weken). De overige uren kunnen in overleg worden ingedeeld. Thuiswerken is bespreekbaar.

Locatie

De vergaderingen vinden plaats op de locaties in Haarlem en in Heemstede.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Woensdag 16 januari a.s. om 9.00 uur.

Donderdag 17 of vrijdag 18 januari a.s.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?