Het Baken is dè flexibele organisatie op de Noord Veluwe met expertise van de ouder wordende mens; met als motto: Vertrouwd & Dichtbij. Vanuit ´de bedoeling´ creëren wij samen met de cliënt en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden van ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn.
Wij maken zorg die zo goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen. Onze missie is: samen werken wij aan ‘Waardig Leven’.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden vinden plaats volgens de CAO VVT.

Informatie en sollicitatie
Informatie over deze vacature kun je verkrijgen bij:
Herman van Huffelen
Directeur bedrijfsvoering & ondersteuning
Tel. 088-2581903.

Stuur je sollicitatiebrief en CV
o.v.v. vacaturenr. 200110
vóór 19 februari naar
p&o@zorgverlening-hetbaken.nl.

De 1e sollicitatiegesprekken zullen op
12 maart zijn.

  Ervaren Ambtelijk secretaris ondernemingsraad

  Gemiddeld 15 uren per week (vacaturenummer: 200110)

   

  Wat heeft deze functie jou te bieden:

  Een zelfstandige functie, waarbij ervaring in de functie van secretaris én een flinke dosis eigen initiatief & enthousiasme over het vak van secretaris op prijs gesteld wordt!

  Naast het uitvoeren van secretariële werkzaamheden, heb je een signaal functie als het gaat om procedures en afspraken rondom wet- en regelgeving.

  Je bent bij ons van harte welkom in een dienstverband voor gemiddeld 15 uren per week, waarbij je in elk geval elke donderdagmiddag aanwezig bent. Overige uren vul je in overleg in, op basis van jouw beschikbaarheid in combinatie met de wens van de organisatie. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor die we graag met je bespreken!

   Functie-inhoud

  • Uitvoeren van secretariële werkzaamheden (agenda voorbereiden, stukken verzamelen/verzenden, vergaderingen bijwonen, verslaglegging van de vergadering, actiepunten in uitvoering nemen, brieven, c.a. opstellen);
  • Signaleren en melden hoe de OR kan participeren in beleidsontwikkelingen vanuit een gedeelde visie van het bestuur van de organisatie en de OR. Bijhouden van actuele ontwikkelingen betreffende de Wet op de Ondernemingsraden, de Arbowet of andere relevante wetgevingen en dit onder de aandacht brengen van het medezeggenschapsorgaan.

   Functie-eisen

  • Een opleiding op tenminste MBO-niveau, aangevuld met opleiding of ervaring als secretaris;
  • Een opleiding voor ambtelijk secretaris of bereidheid tot het volgen van deze opleiding;
  • Kennis c.q. ervaring met de werkzaamheden van een OR is wenselijk;
  • Kennis van de WOR;
  • Kennis van Word, Excel en opmaakprogramma’s;
  • Actuele kennis van de Nederlandse taal;
  • Vaardigheid in notuleren;
  • Kunnen documenteren en archiveren;
  • Heeft een vriendelijke en dienstverlenende instelling;
  • Is initiatiefrijk en komt representatief over;
  • Voelt zich thuis bij de protestants-christelijke identiteit van onze organisatie.