Voor een ondernemingsraad van een zorginstelling gevestigd in Denekamp zijn wij op zoek naar een coördinator medezeggenschap. De ondernemingsraad werkt met onderdeelcommissies. De ondernemingsraad wil graag zijn taak verbeteren door sneller betrokken te raken in de besluitvormingstrajecten van de organisatie en de participatie van medewerkers hierin te bevorderen. De ondernemingsraad ziet hiervoor een centrale rol weggelegd voor coördinator medezeggenschap

JOUW TAKEN ALS COÖRDINATOR MEDEZEGGENSCHAP

Coördinerende en organisatorische ondersteuning

 • Voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen
 • Bewaken van afspraken in de voortgang van het OR-werk en het medezeggenschapsproces.
 • Informeren en begeleiden van (nieuwe) leden van de ondernemingsraad
 • Organisatie studiedagen
 • Voorbereiding en organisatie van OR-verkiezingen
 • Periodiek overleg met de bestuurssecretaris i.v.m. afstemming van de relevante onderwerpen die de medezeggenschap aangaan en de hierbij bijbehorende informatiestroom
 • Opzetten, organiseren en coördineren van het contact met de achterban, teneinde participatie van medewerkers te bevorderen.
 • Bevorderen van een efficiënt en effectief medezeggenschapsproces tussen ondernemingsraad, bestuurder en alle andere stakeholders

Beleidsmatige ondersteuning

 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap.
 • Toetsen van advies- en instemmingsaanvragen aan de WOR.
 • Verzorgen van beleidsvoorbereidende werkzaamheden, waaronder het opstellen van o.m. conceptadviezen, instemmingen, memo’s, notities, initiatiefvoorstellen, informatiebulletins, etc.

JOUW PROFIEL

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van WOR, Arbowet e.a. relevante wettelijke regelingen
 • je bent analytisch, met het vermogen verbanden te zien tussen onderdelen en verbindingen te kunnen leggen
 • Ervaring in de medezeggenschap, bij voorkeur met moderne vormen van medezeggenschap
 • Je hebt uitstekende communicatie vaardigheden en kunt daarbij je rol aanpassen aan mensen en situaties
 • Je bent ondernemend, flexibel, leergierig en positief ingesteld.
l

Aanstelling

Je kunt zelf bepalen of je in loondienst gaat bij de organisatie of via OR-ondersteuning

Duur

In eerste instantie voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

In ieder geval op dinsdag, overige uren in overleg.

Locatie

De werkzaamheden worden in eerste instantie op de locatie in Denekamp uitgevoerd. Thuiswerken behoord tot de mogelijkheden. 

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 14 januari 2019 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?