Voor de ondernemingsraad van een faculteit van een universiteit gevestigd in Amsterdam zijn we op zoek naar een interim ambtelijk secretaris.

Wegens het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris zoekt de ondernemingsraad een interim initiatiefrijke ambtelijk secretaris die de beleidsondersteunende, organisatorische en secretariële werkzaamheden kan verrichten voor de ondernemingsraad en zijn verschillende commissies.

 

Kern taken

 • Ondersteunen en adviseren (van het dagelijks bestuur) van de ondernemingsraad;
 • optreden als contactpersoon tussen de ondernemingsraad, achterban en bestuurder;
 • adviseren van de ondernemingsraad over nieuwe ontwikkelingen, wetgeving (WOR), regelingen en het bewaken van de naleving hiervan;
 • zorgen voor correcte en tijdige communicatie en verslaglegging van ondernemingsraads- en overlegvergaderingen;
 • verzorgen van de OR-correspondentie en overige taken van secretariële aard;
 • ondersteunen en beleidsvoorbereiding ten behoeve van de verschillende commissies van de ondernemingsraad;
 • voorbereiden en concipiëren van de door de ondernemingsraad uit te brengen adviezen;
 • onderhouden van contacten met ondernemingsraden van andere faculteiten en universiteiten.

Jouw profiel

 • HBO-opleiding; bij voorkeur in de economische administratieve of juridische richting;
 • kennis van wettelijke regelingen zoals WOR, Arbowet en jurisprudentie op het gebied van medezeggenschap;
 • je analytisch, met het vermogen om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden en deze te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek;
 • ervaring als (ambtelijk) secretaris van een ondernemingsraad (bij voorkeur binnen een instelling voor Hoger Onderwijs);
 • uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • initiatiefrijk
 • ervaring met Microsoft Office.
 • ervaring met interim opdrachten
l

Aanstelling

ZZP in een tussenovereenkomst of uitzendkracht met een Arbeidsovereenkomst ingedeeld in fase A

Duur

De opdracht is voor 2 tot 3 maanden.

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op dinsdag, om de week.

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Amsterdam.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 26 november 2019 om 17.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk. De ondernemingsraad heeft op dit moment geen ondersteuning.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?