Met trots kondigen wij aan dat onze opleidingen voor ambtelijk secretarissen per 1 januari 2019 VASMO gecertificeerd zijn. Hiermee voldoet OR-ondersteuning aan alle eisen die de VASMO stelt aan opleidingen voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap. Wij zijn in september van start gegaan onder de naam AS-opleidingen.

“De certificering is voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn. Wij zien dat in de moderne medezeggenschap de nadruk veel meer op andere vaardigheden is komen te liggen. Vanuit die gedachte hebben we met topdocenten modulaire opleidingen ontwikkeld die goed aansluiten op de vraag van de medezeggenschap. De opleidingen zijn altijd relevant en actueel.”, volgens Liza Arends, directeur OR-ondersteuning.

De opbouw van de drie opleidingen tot OR-assistent, OR-coördinator en Adviseur OR is uniek. Deze opleidingen bestaan uit modules, gericht op de verschillende disciplines die de moderne ambtelijk secretaris nodig heeft om de hedendaagse medezeggenschap te ondersteunen, begeleiden en/of adviseren. De modulaire aanpak biedt bovendien zij-instromers (HR-adviseurs en OR-leden) de gelegenheid zich gemakkelijk ‘om te scholen’ tot een ambtelijk secretaris. Professionals die van hun passie voor medezeggenschap hun beroep willen maken. Deelnemers die alle modules met goed gevolg afleggen kunnen we nu een gecertificeerde opleiding aanbieden.

Afgelopen september zijn we van start gegaan met de eerste modules . Deze zijn met veel enthousiasme ontvangen: ‘Leerzame modules die goed aansluit op de OR-praktijk’. In januari 2019 starten de nieuwe modules. Je kunt je hiervoor nog aanmelden. Meer informatie is te vinden op onze website: AS-opleidingen (https://opleiding.or-ondersteuning.nl/)

AS-opleidingen is een initiatief van OR-ondersteuning