Wat is er gebeurd in 2019 in het medezeggenschapsrecht? En wat staat er op de agenda voor 2020?

In deze webinar bespreken Karen Maessen en Manouk Milbou, advocaten medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten, de belangrijkste rechtspraak en wetswijzigingen van 2019. We blikken ook alvast vooruit en vertellen in een notendop wat 2020 voor het medezeggenschapsrecht in petto gaat hebben. 

Karen Maessen

Karen Maessen

Advocaat

Karen Maessen is als auteur van de Rechtspraak voor Medezeggenschap altijd op de hoogte van de laatste jurisprudentie. In het procesrecht schreef zij al menig verzoekschrift aan de Ondernemingskamer. Haar adviezen zijn grondig en volledig. Ze is ook werkzaam op het gebied van arbeidsrecht.

Manouk Milbou

Manouk Milbou

Advocaat

Manouk Milbou is een enthousiaste advocate medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en sportrecht bij De Voort Advocaten |Mediators in Tilburg met zowel een juridische als bedrijfskundige kijk op vraagstukken.

ONZE JURIDISCHE WORKSHOPS / TRAININGEN

Basis Wet en OR-regelgeving | dinsdag 14 april 2020

Alle basis wet- en regelgeving die voor het medezeggenschapswerk van belang zijn, o.m. het informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht, maar ook het scholings- en overlegrecht.

Verdieping Wet en OR-regelgeving | maandag 8 juni 2020

Verdieping en toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden. Gaat onder meer in op beroepsprocedures, fusie- en reorganisatietrajecten, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Wet en OR-regelgeving in praktijk| maandag 6 april 2020

Actualiteiten/Jurisprudentie behandelen en vertaalslag maken naar de alledaagse praktijk
Reglement, convenanten en adviezen/adviesaanvragen schrijven
Europese OR en OR bij internationale organisaties

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.