Op vrijdag 8 december 2017 vond de webinar ‘Actualiteiten Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg plaats.Wat regelt de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (Wmcz) precies? Aan de hand van actuele rechtspraak zetten Jolande Janssen en Steven Jellinghaus de positie van de cliëntenraad en de samenwerking met de ondernemingsraad in de schijnwerpers. Ook het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz kwam aan de orde.

Opname van de webinar

De sprekers:

Steven Jellinghaus

Steven Jellinghaus

Advocaat

Steven Jellinghaus is advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht en toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in Nederland. Als advocaat, arbiter, mediator, auteur en universitair docent van Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Lid van diverse besturen, werkgroepen en commissies.

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande Janssen is advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.

R

Overzicht WOR/WMCZ