De term casinopensioen heb ik niet zelf bedacht. Ik leen hem van de voorzitter van een ondernemingsraad waarmee ik de laatste tijd veel contact heb. Hij is werkzaam bij een mooi bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden.

De oude garde ­-inmiddels een minderheid- heeft nog een pensioen op basis van het laatstverdiende loon, een eindloonpensioen.  De meeste hebben een regeling op basis van het gemiddeld verdiende loon, een middelloonpensioen. Beide regelingen geven volledige duidelijkheid over het inkomen na pensioneren. Maar deze ondernemingsraad begint zich te realiseren dat duidelijkheid niet altijd een zegen is.

Eind van het jaar loopt het pensioencontract af en nu wordt de werkgever geconfronteerd met het gegeven dat er geen verzekeraar meer is die nog een eindloonpensioen aanbiedt. Daarnaast stijgen de kosten voor middelloonpensioen met ruim 60%.

De werkgever stelt daarom een regeling voor waarbij de premie het uitgangspunt is in plaats van het pensioen. Hoeveel pensioen de premie gaat opbrengen hangt af van de beleggingen. De ondernemingsraad reageerde weinig enthousiast, omdat ze garanties missen. “Casinopensioen” noemt de voorzitter van de ondernemingsraad dit.

Garanties klinken aantrekkelijk maar….

Een overgang van een gegarandeerde aanspraak naar een premietoezegging is vanuit de werkgever bezien logisch. Bijna niemand wil voor hetzelfde ineens 60% meer betalen. Maar werknemers hechten aan garanties en ook deze ondernemingsraad vecht daar voor.

Maar die zekerheid heeft een keerzijde.  Een middelloonpensioen is tegenwoordig, vanuit kostenoogpunt inmiddels zelden optimaal. Zo ontbreekt tegenwoordig meestal een volwaardige inflatiecorrectie terwijl de inflatie doorgaat. De garantie komt dan neer op een gegarandeerd laag pensioen.

Een premiepensioen klinkt onzeker maar….

Komt de werkgever met een voorstel om naar een andere vorm van pensioenopbouw te gaan dan liggen er kansen. Met een premiepensioen verschuiven risico’s van werkgever naar werknemers. Dat hoeft niet per definitie een tegenstelling of zelfs een conflict op te leveren. Er bestaan mogelijkheden voor verzachting van risico’s en compensatie. Hoe dat wordt uitgevoerd bepaalt de mate en soort van zekerheid die teruggekregen kan worden.

In een overleg tussen de ondernemingsraad en werkgever waar wat breder wordt gekeken dan de pensioenregeling op zichzelf, kunnen voor beide partijen nieuwe kansen ontstaan.  Hoe dat kan werken hoor je tijdens onze webinar op maandag 5 september a.s.

 

Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Trainer / Pensioenadviseur

Edmondhalley

 

Webinar 19 september: Van garantie naar onzekerheid zonder dat medewerkers erop achteruit gaan