Reageren kan tot uiterlijk maandag 30 januari 2023 om 9.00 uur

Interim ambtelijk secretaris ondernemingsraad (Gemeente Den Haag)

Vacature is gesloten

In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris, is de ondernemingsraad op zoek naar een interim oplossing, totdat de vacature is opgevuld.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de continuïteit en het effectief functioneren van de Ondernemingsraad (OR) van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Werkzaamheden

 • Je adviseert en ondersteunt (vak)inhoudelijk de voorzitter OR, het Dagelijks Bestuur en de leden van de OR.
 • Je levert tijdig informatie aan over de regelgeving op het gebied van medezeggenschap en te behandelen onderwerpen.
 • Je weet waar de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is, wat er intern en extern speelt en je kunt hierover weloverwogen adviseren.
 • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beeld- en oordeelsvorming van de OR.
 • Daarbij bewaak en evalueer je de samenhang en voortgang van het OR-beleid en doe je aanbevelingen ter verbetering.
 • Je adviseert de voorzitter in diens contacten met in- en externe overlegpartners zoals overige OR’en, de concernorganisatie en bij de eventuele inschakeling van externe deskundigen.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van de correspondentie en telefoongesprekken, het opstellen en redigeren van brieven en notities van de OR en het beheren van het OR-archief.
 • Je bent intermediair tussen OR-leden, de achterban en organisatie.
 • Bovendien ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de OR- en overlegvergaderingen: je adviseert bij het opstellen van de agenda, zorgt voor notulen en verslaglegging en bewaakt de tijdige afdoening van acties, besluiten en procedures.
 • Verder verzorg je OR-publicaties, zoals berichtgeving aan de achterban en de productie van het jaarverslag. Ook zie je
  toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving, procedures en afspraken tussen directie en OR.
 • Je organiseert en coördineert samen met de OR de verkiezingen en de vorming en scholing van de OR-leden.

Wat vragen wij?
Jouw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend en je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om op een snelle en natuurlijke manier te schakelen tussen allerlei niveaus binnen de organisatie. Je bent omgevingsbewust, flexibel, nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren.

Daarnaast beschik je over:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding economisch of juridisch;
 • minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en gemeentelijke regelgeving op het gebied van medezeggenschap, rechtspositie en de interne organisatie;
 • Je hebt kennis van iBabs, Sharepoint en Microsoft Office (Teams).
0182 231 270