Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Divi Recruitment B.V. (ook wel handelend onder de naam OR-ondersteuning). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Divi Recruitment B.V.

Inleiding

Divi Recruitment B.V. is een werving & selectie bureau / bemiddelings- en opleidingsbureau dat zich richt op het ondersteunen van medezeggenschapsorganen, waaronder ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Denk hierbij aan het geven van het uitzenden en opleidingen van ambtelijk secretarissen of het bemiddelen in OR-Trainers.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Divi Recruitment B.V. verzameld worden. Hieronder lees je hoe je in die situaties jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Jouw gegevens

Nieuwsbrieven

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Onze nieuwsbrieven zowel commercieel als bedoeld voor kennisdeling. Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld, alsook wat jouw functie is, zodat we jouw gerichte informatie kunnen sturen.

Contactformulieren

Jouw gegevens worden ook verzameld als je één van onze formulieren invult op de website, namelijk:

In deze formulieren worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om te kunnen reageren op jouw vragen, een offerte op te stellen, jouw in te schrijven in onze kaartenbak of jouw op te geven voor een evenement. Je kunt denken aan je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en dienstomschrijving, cv.

Google Analytics

De website van Divi Recruitment B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Divi Recruitment B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam, achternaam en functie worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Contactformulieren

Op het moment dat je via onze website een contactformulier invult, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, cv opgeslagen op onze mailserver. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Rechten

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Wij zullen hierna jouw gegeven niet meer zullen verwerken.

Je hebt het recht om ten jouw gegevens in te zien. Je kunt jouw gegevens die bij Divi Recruitment B.V. vastgelegd en bewaard worden opvragen door middel van het sturen van een email naar info@or-ondersteuning.nl
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door OR-ondersteuning of in geval van de nieuwsbrief kan je jouw gegevens aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.

Tot slot heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen door middel van het sturen van een email naar info@or-ondersteuning.nl .
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop Divi Recruitment B.V. met jouw gegevens omgaat? Dan heb je recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

0182 231 270