Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

april 2021

Training: Basis rol en positie ambtelijk secretaris Cliëntenraad

19 april | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de centrale rol, taak en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de cliëntenraad tot het adviseren en coachen van de cliëntenraad. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van cliëntenraad en zijn stakeholders in de organisatie. Tijdens deze training krijgen je inzicht in je eigen rol en positie, maar ook van de taken en positie van…

Meer weten »

mei 2021

Training: Word vaardig in de begeleiding van medezeggenschapsprocessen

10 mei | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen…

Meer weten »

Training: Kennis en toepassing van analysemodellen

11 mei | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Als OR-coördinator wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. OR onderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemingsraad te analyseren, structuur aan te brengen en je een bredere kijk op zaken te geven.In de module Kennis en toepassing van Analysemodellen komen diverse handzame analysemodellen aan bod die je helpen om structuur aan te brengen, situaties te analyseren, informatie te beoordelen en je een…

Meer weten »

Training: Basis Wet en OR-regelgeving

11 mei | 09:00 - 12:30
Online training Nederland

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de ondernemingsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Arbowet. Verder weet je als eerste aanspreekpunt voor OR-verkiezingen precies hoe de verkiezingsprocedure verloopt en hoe je de…

Meer weten »

Training: Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

11 mei | 13:30 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de cliëntenraad regelmatig te maken heeft. De training Wet en Regelgeving zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving…

Meer weten »

Training: Basis wet en regelgeving WMS

18 mei | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De medezeggenschap op scholen is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd van de geledingen (personeel, ouders en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen) in de medezeggenschapsraad. Als MR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de medezeggenschapsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Wet goed onderwijs en goed bestuur, de Wet op het…

Meer weten »

Training: Moderne medezeggenschap

31 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat vraagt van jou als OR-coördinator flexibiliteit en een goed inzicht in de mogelijkheden om de ondernemingsraad en organisatie hierbij te kunnen begeleiden. Deze module gaat in op nieuwe organisatievormen die ontstaan en de rol die medezeggenschap hierin heeft of kan nemen.…

Meer weten »

juni 2021

Training: Inleiding communicatie binnen de OR

2 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking tussen de OR-leden, met de bestuurder en de medewerkers (achterban). Nieuwe plannen of veranderingen kunnen immers alleen succesvol worden doorgevoerd als er draagvlak is. Als OR-assistent vertaal je acties en besluiten van de ondernemingsraad naar de medewerkers. Tegelijkertijd heb je…

Meer weten »

Training: Teamcoaching

7 juni | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de organisatie hangt voor een heel groot deel af van de geloofwaardigheid die ze verdienen. Enerzijds door de manier van samenwerken, anderzijds door de snelheid en kwaliteit waarmee de OR waarde toevoegt. Het creëren van een Hoog Presterend Team…

Meer weten »

Training: Gestructureerd informatie verwerken

15 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als OR-assistent ben je een ondersteuner en houd je je in mindere mate bezig met de inhoud van deze onderwerpen, toch heeft het grote meerwaarde om er wel enige kennis van te nemen. Wanneer je een vergadering notuleert, gaat het je nu eenmaal makkelijker af als je op hoofdlijnen weet waar het gesprek over gaat. Ook helpt het als je de opbouw van de betreffende adviesaanvraag of het…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen