Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

juni 2021

Training: Rol ambtelijk secretaris bij efficiënt en effectief vergaderen van een medezeggenschapsorgaan

30 juni | 09:00 - 12:30
Online training Nederland
€245

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Samen ook wel het medezeggenschapsorgaan (MZO) genoemd. Zij besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het medezeggenschapsorgaan (MZO) en haar individuele leden bij het goed vormgeven van hun werkzaamheden. Dus ook bij het efficiënt en effectief vergaderen. Maar welke rol heb je hierbij en hoe geef je vorm aan…

Meer weten »

Training: Inleiding teams en rollen

30 juni | 13:30 - 17:00
Online training Nederland

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

juli 2021

Training: Groepsdynamica

7 juli | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraad voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde ondernemingsraad. De module Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en…

Meer weten »

Training: Persoonlijke adviesvaardigheden

8 juli | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

De ambtelijk secretaris als Adviseur OR heeft binnen de organisatie een bijzondere rol. Je bent de enige die beroepshalve meerdere zittingstermijnen actief is in de ondersteuning van de medezeggenschap. Van jou wordt verwacht dat je vanuit jouw expertise gevraagd en ongevraagd deskundig advies geeft over (de aanpak van) verschillende OR-onderwerpen. Als adviseur ben je vaak de best geïnformeerde deskundige op gebied van de WOR én het continue geheugen in de organisatie wat betreft organisatiewijzigingen.Hoe kan je als ambtelijk secretaris tot een effectief advies komen…

Meer weten »

september 2021

Training: Basis rol en positie ambtelijk secretaris Cliëntenraad

3 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de centrale rol, taak en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de cliëntenraad tot het adviseren en coachen van de cliëntenraad. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van cliëntenraad en zijn stakeholders in de organisatie. Tijdens deze training krijgen je inzicht in je eigen rol en positie, maar ook van de taken en positie van…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad en het primaat van de politiek

3 september | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Ondernemingsraad en de primaat van de politiek Het primaat van de politiek beperkt de medezeggenschapsrechten binnen de overheid behoorlijk. In dit webinar wordt u bijgepraat over recente ontwikkelingen op dit vlak.  Ook zal het wettelijke kader nogmaals (kort) de revue passeren. Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de werking van dit leerstuk.Els Huisman is specialist op het gebied van Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht en Overheid en bestuursrecht. Denk voor de expertise medezeggenschap dan aan (complexe)…

Meer weten »

Training: Basis ondersteuning medezeggenschap

6 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol…

Meer weten »

Training: Basis rol en positie ambtelijk secretaris WMS

9 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Als ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs ben je van toegevoegde waarde voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad – (G)MR. Inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap in de school(organisatie) is dan van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol in de (G)MR en in de samenwerking met de schoolleider. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je…

Meer weten »

Training vaardigheden: Persoonlijke coachvaardigheden (deel I)

14 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Deze training bestaat uit twee dagen die wordt gegeven op 14 september en 12 oktober 2021 van 9.00 - 17.00 uur. De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de Ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching met betrekking tot de aansturing van het team, wegwijs maken in het OR-werk of conflicthantering, aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal dé persoon…

Meer weten »

Training: Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

20 september | 08:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de cliëntenraad regelmatig te maken heeft. De training Wet en Regelgeving zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen