Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

april 2020

Webinar: Ondernemingsraad en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

8 april | 11:00 - 12:00

Op 1 april 2020 is de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW-regeling)gepubliceerd. Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV)  en moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden.  De ondernemingsraad moet voor deze aanvraag geïnformeerd worden.Welke stappen moeten genomen worden? Wat is de rol van de ondernemingsraad? Waar moet de ondernemingsraad op letten? Allemaal vragen die tijdens het eerste half…

Meer weten »

Training: Basis Wet en OR-regelgeving

14 april | 09:00 - 12:30
Online hoorcollege Nederland + Google Maps

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de ondernemingsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Arbowet. Verder weet je als eerste aanspreekpunt voor OR-verkiezingen precies hoe de verkiezingsprocedure verloopt en hoe je de…

Meer weten »

Webinar: de ondernemingsraad als onderhandelpartner

17 april | 11:00 - 12:00
Webinar Online

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden binnen een onderneming. Sterker nog, de plaats van de vakbonden aan de onderhandelingstafel wordt steeds vaker ingenomen door ondernemingsraden. Het grote voordeel hiervan is dat er sprake is van maatwerk. De arbeidsvoorwaarden zijn dan specifiek gericht op de eigen onderneming en de daarin werkzame werknemers. Maar de ondernemingsraad kan wel in een spagaat terecht komen, omdat hij niet alleen de belangen van de medewerkers behartigt, maar ook…

Meer weten »

Seminar Trainiac – Actualiteiten in Medezeggenschap

21 april | 16:00 - 19:00
Golden Tulip Central, Burgemeester Loeffplein 98
's-Hertogenbosch, 5211 RX Nederland
+ Google Maps

Wil je als OR- of als PVT-lid niet achter de feiten aan lopen? Wil jij op de hoogte blijven van de actualiteiten in de medezeggenschap? Bezoek dan het seminar dat TRAINIAC organiseert: ‘Actualiteiten in Medezeggenschap’. We gaan in op actuele uitspraken, interessante onderzoeken en andere relevante zaken. Je bent na dit seminar weer helemaal bij! Programma Actualiteiten in Medezeggenschap – Antoine Boogaard Het is weer druk in medezeggenschapsland. In 2020 zijn er weer veel zaken waar jij als OR-lid mee te maken gaat krijgen. In…

Meer weten »

Seminar Trainiac – Actualiteiten in Medezeggenschap

22 april | 16:00 - 19:00
Stadscafe Blij, Grote Markt 13a
Zwolle, 8011LW Nederland
+ Google Maps

Wil je als OR- of als PVT-lid niet achter de feiten aan lopen? Wil jij op de hoogte blijven van de actualiteiten in de medezeggenschap? Bezoek dan het seminar dat TRAINIAC organiseert: ‘Actualiteiten in Medezeggenschap’. We gaan in op actuele uitspraken, interessante onderzoeken en andere relevante zaken. Je bent na dit seminar weer helemaal bij! Programma Actualiteiten in Medezeggenschap – Antoine Boogaard Het is weer druk in medezeggenschapsland. In 2020 zijn er weer veel zaken waar jij als OR-lid mee te maken gaat krijgen. In…

Meer weten »

Seminar Trainiac – Actualiteiten in Medezeggenschap

23 april | 16:00 - 19:00
Sparta Stadion, Spartapark-Noord 1
Rotterdam, 3027 VW Nederland
+ Google Maps

Wil je als OR- of als PVT-lid niet achter de feiten aan lopen? Wil jij op de hoogte blijven van de actualiteiten in de medezeggenschap? Bezoek dan het seminar dat TRAINIAC organiseert: ‘Actualiteiten in Medezeggenschap’. We gaan in op actuele uitspraken, interessante onderzoeken en andere relevante zaken. Je bent na dit seminar weer helemaal bij! Programma Actualiteiten in Medezeggenschap – Antoine Boogaard Het is weer druk in medezeggenschapsland. In 2020 zijn er weer veel zaken waar jij als OR-lid mee te maken gaat krijgen. In…

Meer weten »

mei 2020

Training: Inleiding communicatie binnen de OR

12 mei | 09:00 - 12:30
Online training Nederland

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking tussen de OR-leden, met de bestuurder en de medewerkers (achterban). Nieuwe plannen of veranderingen kunnen immers alleen succesvol worden doorgevoerd als er draagvlak is. Als OR-assistent vertaal je acties en besluiten van de ondernemingsraad naar de medewerkers. Tegelijkertijd heb je…

Meer weten »

Training Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding

13 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen…

Meer weten »

juni 2020

Training: Verdieping Wet en OR-regelgeving

8 juni | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om verandertrajecten waarin organisaties zich bevinden. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie of reorganisatie en beroepsprocedures begrijpen. Juridische teksten vormen geen probleem voor je. De module Wet en regelgeving reikt je verdieping en toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden aan en gaat onder meer in op beroepsprocedures, fusie- en…

Meer weten »

Training methodieken: Inleiding analysemodellen

9 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

OR-onderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemingsraad in staat structuur aan te brengen, een bredere kijk op zaken te geven en een objectieve reactie te formuleren. Allemaal zaken die betrokkenheid voor de werkzaamheden van de ondernemingsraad helpen te creëren, en zeker ook de professionaliteit van de ondernemingsraad vergroten. Van de OR-assistent wordt verwacht dat je deze modellen herkent. In de module…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen