Algemeen

Functies

Functiebeschrijvingenen AS & AM

De AM is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de functionaliteit van de medezeggenschap. De AM heeft kennis van medezeggenschap op hbo+ niveau en bezit sociale vaardigheden voor het faciliteren, begeleiden en adviseren van de medezeggenschap. De grootste complexiteit zit in het vinden van een optimale aansluiting bij de strategische onderwerpen die spelen binnen de organisatie en het daarbij verhogen van de (interne) samenwerking. De onderscheidende kenmerken voor de verschillende niveaus staan uitgewerkt in de functiebeschrijving.

De AS is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de functionaliteit van de betreffende ondernemingsraad en zijn commissies. De AS heeft kennis van medezeggenschap op mbo-/hbo-niveau en bezit sociale vaardigheden voor het faciliteren, begeleiden en/of adviseren van ondernemingsraden en zijn commissies. De grootste complexiteit zit in het vinden van een optimale aansluiting op operationele onderwerpen die spelen binnen de organisatie en het daarbij bevorderen van de dialoog tussen de ondernemingsraad (en zijn commissies) en alle betrokken partijen. De onderscheidende kenmerken voor de verschillende niveaus staan uitgewerkt in de functiebeschrijving.

Functiebeschrijvingen in AS-magazine #5

Bert Kerkhof – Eprom Organisatieadvies: “Deze functieomschrijvingen nodigen mensen uit zich te ontwikkelen”

Wilt u advies over hoe u deze functiebeschrijvingen kunt toevoegen aan het functiehuis van uw organisatie?

Neem dan contact op met Eprom – Organisatieadvies

0182 231 270