Professionele en onafhankelijke ondersteuning voor uw cliëntenraad

De (centrale) cliëntenraad heeft recht op professionele, onafhankelijke ondersteuning bij de uitvoering van hun werk. De ambtelijk secretaris levert die professionele en onafhankelijke ondersteuning. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun ambtelijk secretaris extern in te huren.

OR-ondersteuning en het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) hebben hun expertise gebundeld om zowel cliëntenraden te assisteren in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning als voor ambtelijk secretarissen de interessante opdracht of baan te vinden.


Wat is de rol van de ambtelijk secretaris in de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft vanuit cliëntperspectief gevraagd en ongevraagd adviezen, signaleert en doet verbetervoorstellen aan het bestuur. Op die manier kan de cliëntenraad invloed uitoefenen op de besluiten en de handelwijze van een organisatie. De ambtelijk secretaris speelt hierin een belangrijke rol. De ambtelijk secretaris ondersteunt, coacht en begeleidt de raad bij de uitvoering van haar werk.

De ambtelijk secretaris is de spil van de cliëntenraad en fungeert als constante factor en vast aanspreekpunt. De rol is neutraal en onafhankelijk van aard. Hoewel de ambtelijk secretaris geen lid is van de cliëntenraad, maakt deze persoon wel deel uit van het team.

De ambtelijk secretaris is onmisbaar binnen de cliëntenraad. De verantwoordelijkheden binnen deze rol zijn erg gevarieerd en omvatten zowel adviserende als uitvoerende taken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • secretariële ondersteuning, zoals het opstellen van de agenda en notulen en het uitschrijven van adviezen en (jaar)verslagen
  • beleidsmatige ondersteuning, zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming
  • bewaken van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken
  • informatie en advies geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad
  • bieden van ondersteuning bij externe en interne communicatie van de cliëntenraad
  • adviserende rol richting de zorgorganisatie.

Waarom NCZ en OR-ondersteuning?

OR-ondersteuning

OR-ondersteuning is uitzendbureau en intermediair voor de medezeggenschap. Al ruim 15 jaar leveren wij snel en doeltreffend ondersteuning op maat voor uw cliëntenraad, ondernemingsraad, medezeggenschapsraad en examen-/toetscommissies.

Bij OR-ondersteuning staan ruim 900 medezeggenschapsprofessionals ingeschreven. Ambtelijk secretarissen, adviseurs medezeggenschap, coaches of notulisten; ervaren tot zeer ervaren; verspreid over het hele land.

Meer openstaande vacatures vind je op de site van beroepsorganisatie Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad (ASC), onderdeel van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) 

Wat wij kunnen betekenen voor uw cliëntenraad?

Vacatureplaatsing

Wilt u uw vacature snel vervuld zien? Plaats uw vacature dan op de websites van OR-ondersteuning en NCZ. De site van OR-ondersteuning trekt zo’n 2000 unieke bezoekers per maand. Dit zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het vakgebied van de ambtelijk secretaris. Daarnaast tonen wij vacatures in onze brede netwerken van ambtelijk secretarissen.

Werving en selectie

NCZ gaat met u in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden die er zijn. Samen met u stellen zij een profiel op voor de gewenste ondersteuning. NCZ en OR-ondersteuning gaan actief binnen en buiten de eigen netwerken op zoek naar geschikte kandidaten en dragen deze aan u voor. Na een succesvolle ‘match’ zorgen wij voor een snelle en professionele afhandeling van contractuele zaken.

Tijdelijke vervanging

Zoekt u een vervanger van uw ambtelijk secretaris omdat deze tijdelijk is uitgevallen? OR-ondersteuning regelt snel en efficiënt een geschikte vervanger voor uw cliëntenraad.

Externe ondersteuner

Heeft u de voorkeur om de cliëntenraad te laten bijstaan door een onafhankelijke, externe deskundige? OR-ondersteuning kan de verantwoordelijkheid voor de externe aanstelling van de ambtelijk secretaris van u overnemen en u volledig ontzorgen.

Werving en selectie: ondersteuning door Ans Huurnink, adviseur bij NCZ

Ans kent het vak van ambtelijk secretaris door en door. Sinds 2008 werkt zij als ambtelijk secretaris voor verschillende cliëntenraden. Zij heeft haar rol geprofessionaliseerd in de praktijk. Zij werkt met ons samen gedurende het werving & selectieproces. Daarnaast denkt en werkt zij mee aan de ondersteuning en ontwikkeling van professionele onafhankelijke cliëntenraadondersteuners.

Gedurende de inhuurperiode is Ans het aanspreekpunt voor de cliëntraden en de ambtelijk secretarissen.

Interesse? Doe een aanvraag!

Bent u geïnteresseerd in één of meer van onze diensten? Laat het ons weten door onderstaand formulier in te vullen.

Wat kunnen wij betekenen voor de ambtelijk secretaris cliëntenraad?

Zoek je een baan of opdracht in de medezeggenschap? Of wil je je laten omscholen tot ambtelijk secretaris? Dit is wat jij kunt verwachten van NCZ en OR-ondersteuning.

Begeleiding bij het vinden van een baan of opdracht

OR-ondersteuning begeleidt jou naar een passende baan of opdracht als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Hierbij vinden we het belangrijk om elkaar persoonlijk te leren kennen. Wie ben je, wat drijft je, waar word je blij van? Dat alles helpt ons om de perfecte match tussen opdrachtgever en jou als opdrachtnemer te realiseren.

Beroepsorganisatie

De functie van ambtelijk secretaris is vaak van solistische aard. Door je aan te sluiten bij de beroepsorganisatie Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad (ASC), onderdeel van NCZ, kun je altijd advies krijgen en beroep doen op een groot netwerk. Daarnaast profiteer je van veel meer voordelen.

CPION-gecertificeerde opleidingen

Zowel NCZ als
OR-ondersteuning hechten veel belang aan opleiding van ondersteuners van de cliëntenraad. Om dat te benadrukken, heeft NCZ een geregistreerde beroepsgerichte opleiding tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad ontwikkeld.

AS-opleidingen is een zusterorganisatie van
OR-ondersteuning en biedt gecertificeerde hbo en post-hbo vakopleidingen
aan voor de ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap.

Meld je direct aan

Beschrijf jezelf in een kort verhaal.

Deze afbeelding wordt getoond in de overzichten.

Gelieve in te vullen met http:// of https://

Gelieve in te vullen met http:// of https://

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

0182 231 270