Nieuws

Maand van de medezeggenschap

Maand van de medezeggenschap

November is de maand van de medezeggenschap. De Maand van de Medezeggenschap is georganiseerd door verschillende partijen uit het medezeggenschapsnetwerk. In deze maand willen zij aandacht vragen voor de positie die medezeggenschap inneemt in organisaties. Zij...

Lees meer
Inkijk in de functie van ambtelijk secretaris

Inkijk in de functie van ambtelijk secretaris

Het grote AS onderzoek 2020 De vraag naar ambtelijk secretarissen neemt toe en dat terwijl het aanbod stagneert. De onbekendheid met de functie ambtelijk secretaris is daar ongetwijfeld debet aan. En dat terwijl deze veelzijdige en vakinhoudelijk interessante functie...

Lees meer
Bekend maakt bemind – column OR-magazine

Bekend maakt bemind – column OR-magazine

Column Liza Arends in vakblad OR-Magazine | April 2021 De vraag naar ambtelijk secretarissen groeit en dat terwijl het aanbod van nieuwe ambtelijk secretarissen stagneert. De kwaliteit van de medezeggenschap komt in het geding. Reden genoeg om te laten zien hoe...

Lees meer
Webinar nieuw pensioenstelsel: Opname en slides

Webinar nieuw pensioenstelsel: Opname en slides

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw pensioenstelsel. Elke ondernemingsraad krijgt te maken met het pensioenakkoord. Ook als de pensioenafspraken besproken worden met de sociale partners.  In deze webinar gaat Wim Hoogendoorn, pensioenadviseur bij Edmond Halley in op...

Lees meer
Webinar Ondernemingsraad en Corona | opname en slides

Webinar Ondernemingsraad en Corona | opname en slides

De Rijksoverheid heeft werkgevers verzocht hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken in verband met het Coronavirus. Het fenomeen thuiswerken houdt de gemoederen dan ook flink bezig. De zorgen over onveilige thuiswerksituaties groeit, net als de druk bij...

Lees meer
Ondersteuning ondernemingsraad in tijden van crisis

Ondersteuning ondernemingsraad in tijden van crisis

Column Liza Arends in vakblad OR-Magazine | Juni 2020 De huidige crisis is voor veel organisaties aanleiding om de bakens te verzetten, van kleine organisatieveranderingen tot aan een ingrijpende gebeurtenis als een reorganisatie. De organisaties moeten zich in...

Lees meer

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad onderzoek

Onderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en beloning van de ambtelijk secretaris ondernemingsraadHet onderzoek is op 20 maart van start gegaan en zal tot 1 mei openstaan voor deelname. Het is opgebouwd uit 28 vragen en meedoen is geheel kosteloos met de...

Lees meer