Nieuws

Pesten op het werk; het kan iedereen overkomen

Pesten op het werk; het kan iedereen overkomen

Op 19 april is het de Landelijke dag tegen pesten. Ook op de werkvloer is pesten een serieus probleem, en nog steeds een taboe. Het kan iedereen overkomen. Want weet je dat bijna een half miljoen werknemers wel eens wordt gepest door leidinggevenden of...

Lees meer

Webinar terug- en vooruitblik medezeggenschapsrecht

Op vrijdag 8 december 2017 vond de webinar 'Terug- en vooruitblik medezeggenschasprecht' plaats Wat is er gebeurd in 2017 in het medezeggenschapsrecht? En wat staat er op de agenda voor 2018? In deze webinar bespraken Jolande Janssen en Karen Maessen de belangrijkste...

Lees meer

OR/Magazine zoekt schrijvers!

Het vakblad OR/Magazine zoekt voor het 'praktijkkatern' ambtelijk secretarissen met een makkelijke pen, die toegankelijk kunnen schrijven over boeiende verhalen uit de (dagelijkse) praktijk. Praktijk katern verhalen uit de praktijk: wat kom je...

Lees meer

Amsterdam City Swim: Sprong in het diepe

Op 3 september jl. sprong ambtelijk secretaris Hanneke Truschel van het platform bij het Marine etablissement in het donkere water om voor de Stichting ALS 2 km door de Amsterdamse grachten te zwemmen. "Ik had namelijk, zonder na te denken, ja gezegd tegen...

Lees meer

Makkelijker hypotheek voor uitzendkrachten

Het is voor uitzendkrachten weer simpeler geworden om een hypotheek te krijgen. Met een perspectiefverklaring kunnen uitzendkrachten aantonen dat hun inkomen stabiel is en hun arbeidskansen hoog zijn. Alle grote hypotheekverstrekkers accepteren...

Lees meer

De Dag van de Medezeggenschap op 21 maart 2017

De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap is een vereniging van, voor en door de leden van medezeggenschapsorganen en ondernemingsraadplatforms in Nederland. Samen vormen de leden de stem van de praktijk van de medezeggenschap naar de plaatsen waar besluiten...

Lees meer

Slides webinar: Begroting en de ondernemingsraad

  Beleidsmatige invloed ontstaat voor de ondernemingsraad bij het opstarten van de begrotingscyclus. November en december zijn de maanden waarin de directie begrotingen presenteert en budgetten vaststelt. Deze zijn voor de organisatie leidend om het komend jaar...

Lees meer

OR-ondersteuning op OR Live Congres

Op donderdag 13 oktober jl. vond het jaarlijks OR-Live congres plaats. Een congres georganiseerd door Performa speciaal voor leden van ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen. Zij kunnen de hele dag verschillende workshops volgen of de stands bezoeken van...

Lees meer

Ondernemingsraad in internationale organisaties

Stel, u bent adviseur, of lid, van een (centrale) ondernemingsraad van een grote onderneming die deel uitmaakt van een internationaal concern. Op een gegeven moment krijgt de ondernemingsraad van zijn bestuurder te horen dat de concernleiding heeft besloten de...

Lees meer

Open voor 50+

Voor ouderen is het extra moeilijk om werk te vinden en zijn er nog een veel werkzoekenden die het lastig vinden om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden. Daarom heeft de overheid regelingen en subsidies in het leven geroepen die het interessant maken om ouderen aan...

Lees meer

Meer voorkeur voor flexibel werk

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS blijkt dat 1 op de 5 flexwerkers voorkeur voor flexibel werk. Van de werknemers van 25 jaar of ouder had bijna 17 procent in 2015 een flexibele arbeidsrelatie. De meesten hebben geen vaste baan kunnen vinden.

Lees meer

Stroomschema ondernemingsraad bij faillissementen

De Sociaal Economische Raad (SER) publiceert een stroomschema voor ondernemingsraden bij faillissementen. In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand en tijdens surseance van betaling en faillissementen.

Lees meer
Share This