U zoekt een notulist voor uw medezeggenschap

De notulen zijn een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de ondernemingsraad. Naast een overzicht van alle gemaakte afspraken, actiepunten en besluiten kunnen de notulen ook een beknopte weergave geven van gevoerde discussies en het besluitvormingsproces. De notulen zijn hiermee ook het naslagwerk om later nog eens terug te lezen hoe besluitvorming tot stand is gekomen.

De notulist is de verslaglegger van de vergadering, die in staat is de essentie uit de discussie te halen en deze vertalen naar een overzichtelijke actie- en besluitenlijst.

Wij hebben ruim 900 medezeggenschapsprofessionals bij ons ingeschreven, waaronder ook ervaren tot zeer ervaren notulisten; verspreid over het hele land. Heeft uw ondernemingsraad behoefte aan een notulist, dan kunt u ook contact met ons opnemen.

U zoekt een professionele verslaglegging

Het is een kunst om een verslag te maken dat de essentie van de vergadering weergeeft, neutraal is en tegelijkertijd goed, prettig en leesbaar is.

Goede verslagen dragen bij aan de kwaliteit van de medezeggenschap. Door de notulen te laten verzorgen door een professional, kunnen OR-leden zich richten op de inhoud van de vergadering. Bovendien kunnen de OR-leden de besproken onderwerpen nalezen en nagaan welke afspraken er zijn gemaakt én of deze zijn nagekomen. Het verslag kan ook als input dienen voor de OR-advies-/instemmingsbrieven en heeft daarnaast juridische waarde.

OR-ondersteuning voorziet in betrouwbare notulisten. Onze focus ligt op de medezeggenschap en de professionals die wij inzetten zijn dan ook bekend met de OR-onderwerpen en processen. Zij werken snel en nauwkeurig en weten als geen ander de essentie uit de discussie halen en deze te vertalen naar goed verslag op hoofdlijnen met een overzichtelijke actie- en besluitenlijst.

OR is verplicht om verslagen van vergaderingen te publiceren

In artikel 14, lid 2h van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR in zijn reglement móet vastleggen op welke wijze hij de verslagen van al zijn vergaderingen bekendmaakt aan de bestuurder en medewerkers (achterban).

Het staat de ondernemingsraad vrij om invulling te geven aan de vorm en wijze van het verslag.

U krijgt van ons meer dan een notulist

Huurt u een notulist in via OR-ondersteuning, dan krijgt u een heel pakket aan voordelen bij:

Zekerheid

Transparant

Flexibel

Continuïteit

Expertiseteam

Vakblad

Scholingsdag

Up to date

Meerwaarde

#maakvanjepassiejewerk

Heb je hart voor de medezeggenschap en wil je de overstap maken naar het vak van ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap? Schrijf jezelf dan gratis in bij OR-ondersteuning en reageer op onze vacatures en opdrachten.

Stel uw offerte samen

Stap 1 – Uw bedrijfsgegevens

Uw naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0182 231 270