Zoek je een notuleeropdracht?

Wij hebben een notulistenpool opgericht om de notuleeropdrachten die wij ontvangen uit te kunnen zetten onder ervaren notulisten. De notuleeropdrachten zijn zowel adhoc als op regelmatige basis en de vergaderingen kunnen online of fysiek plaatsvinden.

Heb je interesse om deel uit te maken van onze pool, meld je dan bij ons aan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde notulisten voor diverse opdrachten.

Het is een kunst om een verslag te maken dat de essentie van de vergadering weergeeft, neutraal is en tegelijkertijd goed, prettig en leesbaar is.

Goede verslagen dragen bij aan de kwaliteit van de medezeggenschap. Als notuleerprofessional geef je met je verslag OR-leden, of andere leden van de vergadering, de ruimte om zich te richten op de inhoud van de vergadering. Bovendien kunnen de OR-leden de besproken onderwerpen nalezen en nagaan welke afspraken er zijn gemaakt én of deze zijn nagekomen. Het verslag kan ook als input dienen voor de OR-advies-/instemmingsbrieven en heeft daarnaast juridische waarde.

Je werkt snel en nauwkeurig en weet als geen ander de essentie uit de discussie halen en deze te vertalen naar een goed verslag op hoofdlijnen met een overzichtelijke actie- en besluitenlijst.

Hoe werkt het:

  1. OR-ondersteuning krijgt een notuleer aanvraag binnen
  2. We sturen deze aanvraag naar alle notulisten in de notuleerpoule
  3. Jij kunt hier op reageren

Berekening notuleren op hoofdlijnen

OR-ondersteuning hanteert de volgende berekening voor verslagen op hoofdlijnen:

  • 0,5 uur voorbereidingtijd
  • 1,5 uur uitwerkingstijd per vergaderuur
  • 0,5 uur per actiepunt of besluitenlijst

Aanmelden voor de notuleerpoule