Ik ben een opdrachtgever

 

Ik zoek professionele ondersteuning voor de ondernemingsraad van een ambtelijk secretaris, notulist en/of een adviseur

Ik ben een professional

 

Ik zoek een uitdagende opdracht/baan als notulist, ambtelijk secretaris en/of adviseur bij een ondernemingsraad

20 praktische vergadertips

Ondernemingsraden vergaderen relatief veel. Deze vergaderingen zijn belangrijk, maar kosten veel tijd, energie en zijn niet altijd effectief. RocketMeetings is een tool die vergaderen super gemakkelijk maakt, van voorbereiding tot en met opvolging. Aan...

De ondernemingsraad als (ster)speler in het privacyveld!?

Wie heeft er nog niet over gehoord? Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties zullen dan hun zaken op orde moeten hebben om de privacy van werknemers, consumenten, patiënten etc. te beschermen. De angst voor hoge...

Wat gebeurt er met de ondernemingsraad als je de piramide omkeert?

Veel organisatie zijn op zoek naar en experimenteren met nieuwe organisatievormen. Vormen die ruimte geven aan ontplooiing van medewerkers, inspelen op de wensen van klanten en het werk inrichten  zoals uitvoerenden het beste lijkt en het beste past. De...

Reorganiseer je medezeggenschap

Auteur: Bob Vermaak De Wet op de ondernemingsraden dateert het midden van de vorige eeuw. Er zijn wel wat wijzigingen geweest, maar de structuur van ondernemingen en de structuur van de wet zijn in de loop der jaren uit elkaar gegroeid. Innovatie – het...

Besluit met CONSENT

Handboek voor effectief en gelijkwaardig samenwerken binnen bedrijven, organisaties en teams Auteurs: Baudy Wiechers en Rachel Kruk Twee medestudenten van mij liepen stage voor vakdidactiek maatschappijleer op een middelbare landbouwschool. Zij verzorgden...

Urencalculatie ambtelijk secretaris

Overzicht kennis en ervaring AS

Verkiezingen OR. Lees meer!

OR-ondersteuning is sponsor van: