+31 (0)182 231 270 info@or-ondersteuning.nl

Richtbedragen scholing en vorming ondernemingsraden

Ieder jaar publiceert de Sociaal Economische Raad (SER) de richtbedragen voor de scholing en vorming van ondernemingsraden. Deze bedragen zijn bedoeld om een indicatie te geven van wat een cursus voor een ondernemingsraad onder normale omstandigheden zou...

Amsterdam City Swim: Sprong in het diepe

Op 3 september jl. sprong ambtelijk secretaris Hanneke Truschel van het platform bij het Marine etablissement in het donkere water om voor de Stichting ALS 2 km door de Amsterdamse grachten te zwemmen. "Ik had namelijk, zonder na te denken, ja gezegd tegen...

Makkelijker hypotheek voor uitzendkrachten

Het is voor uitzendkrachten weer simpeler geworden om een hypotheek te krijgen. Met een perspectiefverklaring kunnen uitzendkrachten aantonen dat hun inkomen stabiel is en hun arbeidskansen hoog zijn. Alle grote hypotheekverstrekkers accepteren...

Aanstelling en ontslag ambtelijk secretaris ondernemingsraad

De positie van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad is een merkwaardige positie. Hij werkt voor een ‘orgaan’ die formeel geen afdeling is binnen een organisatie en ook niet voorkomt op een organogram. De functioneel leidinggevende van de ambtelijk...

Ondernemingsraad, blijf op de hoogte van het arbeidsrecht

Een ondernemingsraad is doorgaans goed bekend met de inhoud van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Steeds vaker zien we echter dat het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht elkaar kruisen, bijvoorbeeld wanneer de ondernemingsraad partij is bij het sociaal plan,...

Ondernemingsraad krijgt meer power inzake arbeidsomstandigheden

de wijzigingen in de Arbowet Het bericht dat de werknemers van Primark onder slechte arbeidsomstandigheden werkzaam zijn, deed flink wat stof opwaaien in de media. Een interessant gegeven was dat Primark geen ondernemingsraad had ingesteld. Was er wel een...

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Auteur: Stephen R. Covey Tijdens het opruimen van mijn boekenkast viel me iets op: in alle boeken die me hadden moeten leren hoe mijn leven beter in te richten zit ongeveer halverwege een boekenlegger. Verder kom ik nooit. Halverwege weet ik het wel of...

Urencalculatie ambtelijk secretaris

Overzicht kennis en ervaring AS

OR-ondersteuning is sponsor van: