Ik ben een opdrachtgever

 

Ik zoek professionele ondersteuning voor de ondernemingsraad van een ambtelijk secretaris, notulist en/of een adviseur

Ik ben een professional

 

Ik zoek een uitdagende opdracht/baan als notulist, ambtelijk secretaris en/of adviseur bij een ondernemingsraad

Pesten op het werk; het kan iedereen overkomen

Op 19 april is het de Landelijke dag tegen pesten. Ook op de werkvloer is pesten een serieus probleem, en nog steeds een taboe. Het kan iedereen overkomen. Want weet je dat bijna een half miljoen werknemers wel eens wordt gepest door leidinggevenden of...

Slides en opname webinar ‘Is de organisatie AVG-proof?’

Op vrijdag 16 maart jl. vond de webinar 'Is de organisatie AVG-proof' plaats. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat namelijk in op 25 mei 2018 en geldt dan in de hele EU. De regels zijn scherper geformuleerd dan in de huidige nationale...

Webinar Ondernemingsraad vergeet de flexwerker niet | slides en opname

Inmiddels is ongeveer een derde van de beroepsbevolking flexwerker. Wie zijn zij? Wat is een flexwerker? Kan de ondernemingsraad rekening houden met de belangen van flexwerkers, of is dat zelfs verplicht vanuit de WOR? En hoe kan de medezeggenschapsstructuur worden...

De ondernemingsraad als (ster)speler in het privacyveld!?

Wie heeft er nog niet over gehoord? Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties zullen dan hun zaken op orde moeten hebben om de privacy van werknemers, consumenten, patiënten etc. te beschermen. De angst voor hoge...

Wat gebeurt er met de ondernemingsraad als je de piramide omkeert?

Veel organisatie zijn op zoek naar en experimenteren met nieuwe organisatievormen. Vormen die ruimte geven aan ontplooiing van medewerkers, inspelen op de wensen van klanten en het werk inrichten  zoals uitvoerenden het beste lijkt en het beste past. De...

Besluit met CONSENT

Handboek voor effectief en gelijkwaardig samenwerken binnen bedrijven, organisaties en teams Auteurs: Baudy Wiechers en Rachel Kruk Twee medestudenten van mij liepen stage voor vakdidactiek maatschappijleer op een middelbare landbouwschool. Zij verzorgden...

Urencalculatie ambtelijk secretaris

Overzicht kennis en ervaring AS

Verkiezingen OR. Lees meer!

OR-ondersteuning is sponsor van: