Webinar Ondernemingsraad vergeet de flexwerker niet | slides en opname

Inmiddels is ongeveer een derde van de beroepsbevolking flexwerker. Wie zijn zij? Wat is een flexwerker? Kan de ondernemingsraad rekening houden met de belangen van flexwerkers, of is dat zelfs verplicht vanuit de WOR? En hoe kan de medezeggenschapsstructuur worden...

SOMz jaarcongres Wetenschap, medezeggenschap en robotisering

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van...

Webinar Actualiteiten Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg

Op vrijdag 8 december 2017 vond de webinar 'Actualiteiten Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg plaats.Wat regelt de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (Wmcz) precies? Aan de hand van actuele rechtspraak zetten Jolande Janssen en Steven Jellinghaus de positie van...

Wat gebeurt er met de ondernemingsraad als je de piramide omkeert?

Veel organisatie zijn op zoek naar en experimenteren met nieuwe organisatievormen. Vormen die ruimte geven aan ontplooiing van medewerkers, inspelen op de wensen van klanten en het werk inrichten  zoals uitvoerenden het beste lijkt en het beste past. De...

Kosten cliëntenraad | Wijziging medezeggenschap cliëntenraden zorg

In juni van dit jaar heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de juridische kosten voor het voeren van een rechtszaak door een cliëntenraad. De Hoge Raad heeft in de uitspraak bevestigd dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de juridische kosten van...

Aanstelling en ontslag ambtelijk secretaris ondernemingsraad

De positie van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad is een merkwaardige positie. Hij werkt voor een ‘orgaan’ die formeel geen afdeling is binnen een organisatie en ook niet voorkomt op een organogram. De functioneel leidinggevende van de ambtelijk...

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Auteur: Stephen R. Covey Tijdens het opruimen van mijn boekenkast viel me iets op: in alle boeken die me hadden moeten leren hoe mijn leven beter in te richten zit ongeveer halverwege een boekenlegger. Verder kom ik nooit. Halverwege weet ik het wel of...

Urencalculatie ambtelijk secretaris

Overzicht kennis en ervaring AS

Verkiezingen OR. Lees meer!

OR-ondersteuning is sponsor van: