Ambtelijk secretaris gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

24 – 28 uur per maand | omgeving Zwolle

 

Voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van een stichting waar ruim 30 scholen bij zijn aangesloten zijn wij op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris in verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris. 

 

Functie-eisen – gezichtspunten

 • de functie vereist HBO werk en denkniveau, dan wel ruime ervaring en aanvullende opleidingen gericht op medezeggenschap;
 • kennis van de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS);
 • het bijhouden van wijzigingen in de WMS en vaktechnische ontwikkelingen;
 • actuele kennis van wettelijke regelingen en jurisprudentie op het gebied van medezeggenschap, ARBO-wet, CAO,
 • actuele kennis van softwarepakketten is vereist alsook kennis om te werken met een webtoolkit
 • Actuele kennis van online vergadertoepassingen (o.a. Teams)
 • het dienstverlenende karakter van de functie en de daarbij behorende contacten op diverse niveaus (in- en externe) stellen eisen aan het voorkomen en neutrale gedrag van de functionaris;
 • discretie en integriteit bij de omgang met vertrouwelijke gegevens is essentieel;
 • hoge mate van oplettendheid i.v.m. uitvoering/ bewaking van afspraken.

Werkzaamheden:

 • uitvoerend: voorbereiden, bijwonen en “opvolgen” van DB-, GMR- en
 • organisatorisch: draagt dusdanig zorg voor de facilitering van de GMR-werkzaamheden zodat deze soepel uitgevoerd kunnen
 • Gemiddeld komen de werkzaamheden uit op 24 tot 28 (declarabele) uren per maand; in de schoolvakantiemaanden zijn er nagenoeg geen werkzaamheden;
 • De ambtelijk secretaris beschikt over eigen faciliteiten en middelen om de beschreven werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren;
 • De ambtelijk secretaris verzorgt de werkzaamheden vanuit een eigen werkplek en is voor vergaderingen en besprekingen, die voornamelijk in de avonduren (veelal dinsdagavond) worden gehouden, op locatie (in of in de omgeving van Zwolle) aanwezig. De vergaderingen worden deels online gehouden.
l

Aanstelling

Opdrachtovereenkomst met opdrachtgever

Duur

De opdracht is structureel van aard

Vergaderdag

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdagavond.

Locatie

Thuiswerken en vergaderingen online of op locatie (omgeving Zwolle)

I

Startdatum

Zo snel mogelijk.

Reageren uiterlijk maandag 24 januari 2022 om 12.00 uur

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?