Voor een ondernemingsraad van een organisatie de farmaceutische industrie zijn we op zoek naar een zeer ervaren ambtelijk secretaris / adviseur voor de adviserende, beleidsondersteunende en organisatorische / secretariële werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn voornamelijk beleidsondersteunend en adviseren en daarnaast organisatorisch / secretarieel:

 • Voorlichten van de ondernemingsraad met betrekking tot zijn werkzaamheden, inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen en adviseren en begeleiden van de OR-leden in de uitvoering van zijn taak.
 • Advisering en begeleiding van de ondernemingsraad bij de positionering van de medezeggenschap binnen de organisatie en zijn rol hierin.
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Beleidsondersteunend en -voorbereidende werkzaamheden, zoals het toetsen en opstellen van advies- en instemmingsaanvragen
 • Bewaken van actiepuntenlijsten, naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap
 • OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Voor wat betreft de OR-vergaderingen kan worden volstaan met een actie/besluitenlijst.
 • Advies, organisatie en uitvoering geven aan de communicatie met medewerkers.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding ambtelijk secretaris.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken
 • Ervaring met de begeleiding van ondernemingsraden in vergelijkbare sector
  l

  Aanstelling

  Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

  Duur

  In eerste instantie voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

  Werkdagen

  De ondernemingsraad heeft geen vaste vergaderdag. Bij de planning wordt rekening gehouden met de agenda van de ambtelijk secretaris

  Locatie

  De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Leiden zodra het weer kan. 

  Procedure

  Sluitingsdatum:

  Datum gesprekken:

  Startdatum:

  Bijzonderheden:

  Donderdag 25 november 2021 om 9.00 uur

  Zo snel mogelijk.

  Zo snel mogelijk.

  Een NDA maakt deel uit van de procedure.

  Interesse in deze opdracht?

  Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?