In verband met het vertrek van de ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad met spoed op zoek naar een tijdelijke oplossing totdat een nieuwe vaste ambtelijk secretaris is geworven:

Ervaren interim ambtelijk secretaris ondernemingsraad

ca 8-12 uur per week | 3 maanden

Werkzaamheden:

Beleidsondersteunende en adviserende activiteiten:

 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
 • Opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban).
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Correspondentie en archivering.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ervaring met interim opdrachten
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

ZZP’er via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor 3 maanden

Werkdagen

Vergaderingen zijn doorgaans op donderdag (ochtend)

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden nu online plaats. Later in Amsterdam.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk dinsdag 8 juni 2021 om 12.00 uur

Op 16 of 17 juni 2021

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?