In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad van een onderwijs- en onderzoeksinstelling op zoek naar een interim ambtelijk secretaris voor de komende 3 – 5 maanden, totdat een nieuwe vaste ambtelijk secretaris is geworven. De ondernemingsraad is relatief nieuw in samenstelling, zodat professionele ondersteuning gedurende deze interim periode wenselijk is.

 

Ervaren ambtelijk secretaris ondernemingsraad

12 – 16 u p/w | 3 – 5 maanden (vooralsnog thuiswerken)

Als professionele ondersteuner heb je een positie in het krachtenveld van allerlei groepen en mensen die met medezeggenschap te maken hebben. Kennis van de wet- en regelgeving is van essentieel belang, net als een goede sparringpartner zijn voor het dagelijks bestuur. Daarnaast zorg jij ervoor dat de overleggen van de ondernemingsraad zo efficiënt mogelijk verlopen, en dat iedereen is voorzien van de juiste informatie.

De ondernemingsraad heeft 11 leden. De ondernemingsraad heeft geen vaste vergaderdag. De vergaderingen vinden nu nog digitaal plaats.

Werkzaamheden

Beleidsondersteunende en adviserende activiteiten

 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
 • Opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban).
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Correspondentie en archivering.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie voor 3 tot 5 maanden.

Werkdagen

In overleg.

Locatie

De vergaderingen vinden nu digitaal plaats en zodra het weer kan in Utrecht.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 14 juni 2021 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?