Help, ik zit in de OR!

Auteur:
Walter Landwier
ISBN:
9789402176384
Recensent:
Laura van Hofwegen

Enkele jaren geleden schreef ik een recensie over het boek ‘Help, ik zit in de OR! 100 gouden tips voor de ondernemingsraad’. In het kort vond ik het een prettig leesbaar en concreet boekje, maar miste ik soms wat verdieping en voorbeelden uit de praktijk. Enige tijd terug ontving ik een geheel herziene versie met een aanzienlijke uitbreiding van de tips, met als doel – zo gaf Walter Landwier in een bijgevoegd schrijven aan – wat meer verdieping en verbreding aan te brengen, waarbij de beoogde lezersgroep wel nog steeds onervaren ondernemingsraadsleden zijn.

Volgens de covertekst ligt de focus evenals in de eerste druk op samenwerking. Binnen de ondernemingsraad, met de bestuurder en met de achterban. Het boek bestaat nu uit zes delen, waarbij Samenwerken met de bestuurder en Samenwerken met de achterban twee aparte onderdelen zijn geworden. Nieuw zijn de onderdelen Gouden tips voor de organisatie van de ondernemingsraad, Juridische gouden tips en Speciale gouden tips. Dat klinkt al als meer verdieping!

De basis van het boek wordt gevormd door de serie Gouden tips die trainingsbureau Schateiland de afgelopen jaren heeft gepubliceerd. Dat de delen van het boek bestaan uit een bundeling van korte hoofdstukjes mag dan ook geen verbazing wekken. Dit sluit wat mij betreft juist goed aan bij de opzet, omdat het op deze manier makkelijk is om te vinden waarnaar je op zoek bent én omdat het je in de gelegenheid stelt tussen de bedrijven door iets uit het boek te lezen. Perfect voor het beginnend ondernemingsraadslid, op wie al veel informatie afkomt. Het valt verder direct op dat bij veel onderwerpen een cartoon is toegevoegd, wat voor het oog een leuk extraatje is.

Door het deel Samenwerken met de bestuurder los te koppelen, heeft Landwier ruimte gecreëerd voor gerichtere tips. Dat vind ik hier zeker een toevoeging, omdat het een aparte tak van sport is. Er wordt meer aandacht besteed aan hoe je als ondernemingsraad proactief kan zijn in samenwerking met de bestuurder, maar je wordt ook gewezen op valkuilen als te snelle aannames (tip: ‘vraag door en zorg dat je zo eerder betrokken bent’) en het denken in tegengestelde belangen. Al wordt ook aandacht besteed aan bestuurders met wie de samenwerking minder soepel verloopt.

In het algemeen zijn in het boek thema’s gericht op een (pro)actieve en misschien ook wel strategischer opererende ondernemingsraad nu sterker vertegenwoordigd, wat naar mijn idee aansluit bij de trend van de laatste jaren. Logisch ook wel: deze zal zeker zijn invloed hebben gehad op de blogs die sinds de eerste druk zijn geschreven. Ik ben overigens evengoed blij met de toevoeging van tips voor het artikel 24-overleg, al komen de commissarissen daarbij nog een beetje uit de lucht vallen. Er is elders nog een hoofdstukje over RvT/RvC, maar daar wordt dit overleg niet genoemd. Voor dat soort zaken is het dus wel handig als een ervaren ondernemingsraadslid of ambtelijk secretaris de feiten al op een rijtje heeft. Niet onoverkomelijk; het boek is tenslotte ook niet bedoeld als een theoretisch diepgravend naslagwerk.

Conclusie

Het geheel – meer omvang, ander lettertype, toevoegingen – maakt dat ‘Help, ik zit in de OR!’ voor mij nu als een echt boek aanvoelt in plaats van een bundeltje columns. Er komen meer onderwerpen aan bod, wat het geheel completer maakt en daarmee (en met de geboden tips) duidelijker het gevoel geeft dat je er echt wat mee kunt in de praktijk. Op deze manier wordt de doelgroep breder, waar ook wel op ingezet lijkt te worden met o.a. tips voor DB-leden en de ambtelijk secretaris, de juridische tips en de ‘speciale tips’.

0182 231 270