In het diepe. Een praktische wegwijzer voor beginnende medezeggenschappers

Auteur:
Inge Hofstee en Marion Winnink
ISBN:
9789462155985
Recensent:
Helene Hubers

Iedere medezeggenschapper zal het herkennen: wie in de ondernemingsraad – of een ander medezeggenschapsorgaan – stapt wordt in het diepe gegooid. Nieuwe leden van de ondernemingsraad worden overspoeld met een stapel informatie over medezeggenschap, de Wet op de ondernemingsraden én een stapel vergaderstukken. De vergadering is immers al gepland, adviestrajecten lopen en de organisatie moet voort.

Om nieuwe OR-leden wegwijs te maken in de wereld van het OR-werk schreven Inge Hofstee en Marion Winnink In het diepe. Hofstee is advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, en Winnink heeft ruime ervaring als OR-lid.

De auteurs leggen o.a. uit welke medezeggenschapsstructuren er zijn, wat het doel is van de ondernemingsraad, welke rechten en stimulerende taken de ondernemingsraad heeft en hoe de ondernemingsraadsvergaderingen eruitziet. Ze geven een aantal tips. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met problemen die kunnen ontstaan door de dubbele pet van werknemer en gelijkwaardige gesprekspartner voor de bestuurder.

Een aantal ingewikkelde kwesties wordt kort, maar helder beschreven. Het enquêterecht bijvoorbeeld; een ‘recht’ dat makkelijk verkeerd begrepen kan worden.

Ook interessant is de omschrijving van het begrip ‘belangrijk’. De auteurs herleiden uit de rechtspraak een aantal vuistregels.

Het is jammer dat de ambtelijk secretaris wordt omschreven als iemand die de notulen verzorgt, het archief beheert en scholing regelt. Een ondernemingsraad bepaalt uiteraard zelf welke ondersteuning hij nodig heeft, maar de meerwaarde van een ambtelijk secretaris zit vooral in inhoudelijke ondersteuning en advisering.

In het diepe is een korte en heldere eerste kennismaking met de medezeggenschap. Dat het geen dik boekwerk is, bevordert de toegankelijkheid. Voor doorgewinterde medezeggenschappers kan het een nuttig naslagwerkje zijn.

Een waarschuwing is op zijn plaats. Het exemplaar dat ter recensie werd aangeboden dateert uit 2012. In juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden op een aantal punten gewijzigd. De tekst klopt daardoor op veel plaatsen niet meer; bijvoorbeeld waar het gaat over de bedrijfscommissie en de gang naar de rechter. Wie In het diepe wil aanschaffen doet er goed aan te vragen naar een geactualiseerde editie. Als beginnende medezeggenschapper wil je niet zowel in het diepe gegooid worden als je hoofd stoten.

0182 231 270