Taal Aanker: Eerste hulp bij taalkwesties

Auteur:
Judith Winterkamp en Marlies Wopereis
ISBN:
9789462150768
Recensent:
Helene Hubers

Tijdens het lezen van Eerste hulp bij taalkwesties heb ik de laatste brief die ik voor de ondernemingsraad heb opgesteld er eens bij gepakt. Ik kon het zojuist geleerde meteen in de praktijk brengen, want ik hier en daar betrapte mezelf op ouderwetse woorden, eufemismen en onnodig gebruik van de lijdende vorm.

Judith Winterkamp, trainer communicatie Nederlands, en Marlies Wopereis, tekstschrijvers en redacteur, schreven de gebundelde artikelen over taal en tekst oorspronkelijk voor secretaresses. Maar ook ambtelijk secretarissen en alle anderen die regelmatig brieven schrijven, kunnen plezier hebben van dit boekje. De auteurs geven op een prettige manier tips om brieven leesbaarder én interessanter te maken en om taalfouten te vermijden.

Winterkamp en Wopereis nemen een aantal taalkundige kwesties waar veel briefschrijvers over struikelen onder de loep. Ze geven geen ingewikkelde grammaticale regels, maar leggen helder uit waarom achter een gebiedende wijs nooit een ‘t’ hoort, waar in een zin een komma, puntkomma en dubbele punt moeten komen en waarom lange woorden niet eng maar juist correct Nederlands zijn.

Ze leggen ook uit hoe je een pakkend betoog opbouwt en hoe je je argumenten het beste presenteert. Je krijgt eerder gelijk als je niet botweg zegt waar het op staat, maar gestructureerd te werk gaat en wijst op het gezamenlijk belang. Dat soort tips kunnen OR’en goed gebruiken bij bijvoorbeeld opstellen van een advies.

Voor de communicatie met de achterban is het artikel over teksten voor internet en intranet heel nuttig. Lange nieuwsbrieven op intranet worden niet gelezen, en als de kern van het betoog helemaal onderaan de tekst staat, ziet zeker niemand het. Kort en krachtig is het devies.

Heel handig is de uitleg van vervoegen van Engelse woorden. En heel terecht adviseren de auteurs om zoveel mogelijk gewoon Nederlands te gebruiken. Onze taal is rijk genoeg om er mooie brieven mee te kunnen schrijven.

Spelen met taal is leuk. Ook in zakelijke brieven. Als je de eerste hulp van Winterkamp en Wopereis daarbij ter harte neemt, kan dat spel alleen maar goede brieven opleveren.

0182 231 270